Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

WLTO en WLTO Advies op de NTV

WLTO en WLTO Advies staan van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 november aanstaande op de Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) in de RAI, Amsterdam. De WLTO informeert bezoekers over actuele thema's zoals de herstructurering van de glastuinbouw en over de activiteiten en resultaten van de belangenbehartiging. Verder kunnen bezoekers surfen over de WLTO-internetsite (www.wlto.nl) en worden bijgepraat over de positie van de tuinbouw wat betreft `Binnentuin & Buitenhof'.

Kwartier gratis advies
WLTO Advies benadert het thema herstructurering vanuit haar eigen invalshoek en heeft een speciale actie gekoppeld aan de beursdeelname. Deze actie behelst dat klanten en potentiële klanten een kwartier gratis advies kunnen krijgen (dat kost normaal ƒ 200,- per uur of meer).
Voorafgaand aan de beurs kunnen zij zich hiervoor aanmelden. In de Westweek (het agrarische weekblad van de WLTO) van 29 oktober wordt ruim aandacht besteed aan de NTV. Bij deze uitgave is het aanmeldingsformulier te vinden.

Gezamenlijke stand
WLTO en WLTO Advies delen de stand met de LTO en Agripers. Deze stand is onderdeel van een groter geheel: de LTO-straat in het Management Profit Centre. In deze straat zijn ook LTO Groeiservice, Groeinet, GLAMI en MJA-E vertegenwoordigd. Zo vindt de hedendaagse tuinbouwmanager snel en efficiënt de oplossingen voor de vraagstukken waarmee hij of zij in
de bedrijfsvoering wordt geconfronteerd.

WLTO en WLTO Advies zijn te vinden in het Management Profit Centre, stand D 1039 in de Deltahal, RAI Amsterdam.

21-10-1999

Deel: ' WLTO op Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs '
Lees ook