Wereld Natuur Fonds Nederland


actualiteitene page title top right picture

Nieuw Natuurreservaat op Borneo

16 november 1999 - Het Wereld Natuur Fonds is blij met de toezegging van Maleisië om 27.000 ha wetlandgebied op het eiland van Borneo de status van beschermd natuurgebied te geven. Het Kinabatangan Wildreservaat is gelegen in de laagvlakte van de Kinabatangan rivier en behoort tot de 200 meest waardevolle en unieke ecosystemen wereldwijd. Tal van diersoorten vinden in dit wetlandgebied en veilig onderkomen danwel zijn er van afhankelijk voor hun waterbehoefte. Dit laatste geldt evenzeer voor de meer dan 200.000 mensen in de oostelijke staat Sabah.

De Minister van Sabah, Datuk Osu Sukam, maakte het besluit om te koment tot het Kinabatangan Wildreservaat bekend in zijn openingsspeech voor de Jaarvergadering van het Internationale Wereld Natuur Fonds. Hij sprak daarbij het vertrouwen uit dat het gebied ook door de lokale bevolking wordt gerespecteerd als een nationaal erfgoed. "Behalve dat de dieren er wel bij varen en de Kinabatangan voorziet in een groot deel van de waterbehoefte van het oostelijk deel van Sabah, is het gebied ook een aantrekkelijke bestemming voor toeristen uit alle windstreken", zo vertelde de Minister.

Het Wereld Natuur Fonds maakt zich wereldwijd sterk voor de bescherming van waterrijke gebieden. In het belang van tal van soorten, die van wetlands afhankelijk zijn voor hun toekomst. Maar ook in het belang van mensen en hun waterbehoefte; vandaag de dag hebben al 1,3 biljoen mensen te maken met een gebrek aan water. "Water is een eindige bron", licht Richard Holland, campagneleider voor het internationale WNF, toe. "Het is dringend noodzakelijk dat we nu, op de drempel naar de volgende eeuw, zoetwatersystemen voorgoed beschermen zodat we aan volgende generaties een leefbare aarde kunnen nalaten." Sabah is sinds jaar en dag bekend als een pleisterplaats voor ecotoeristen en heeft laten zien dat waterrijke gebieden voor lokale bevolking een bron van inkomsten kunnen zijn, mits toerisme op een duurzame wijze kan worden georganiseerd. Het WNF hoopt dat de lokale bevolking er in slaagt deze verantwoorde en duurzame aanpak van het toerisme voort te zetten. Alleen dan zullen de mensen ook in de verre toekomst verzekerd zijn van een bron van inkomsten en tegelijkertijd een waardevol en uniek natuurgebied weten te behouden. Van levensbelang ook voor de watervoorziening van mens en dier.

De Kinabantangan rivier voorziet prachtige rivierbossen, moerassen en meren van zoet water. Het nieuwe natuurreservaat is een voorbeeld van de rijkdom van de natuur: niet alleen olifanten en de unieke Proboscis-aap leven hier, maar ook tal van vogels, waaronder de visetende oriëntale slangenhalsvogel, en zeldzame zoetwaterhaaien, zoetwaterroggen en Irrawaddy dolfijnen.

Het Wereld Natuur Fonds is al jaren actief in het Kinabatangan wildreservaat. Dit wetlandgebied is één van de vier waterrijke ecosystemen waarvoor het Wereld Natuur Fonds zich wereldwijd sterk maakt in het kader van Partners for Wetlands. Het is in deze regio dat deze week de voorzitters en directeuren uit alle WNF-landen elkaar in Maleisië ontmoeten; namens het Nederlandse WNF is voorzitter Hans Wijers aanwezig evenals directeur Hans Voortman.

Deel: ' WNF blij met nieuw natuurreservaat op Borneo '
Lees ook