Wereld Natuur Fonds Nederland


home page

actualiteitene page title top right picture

Drastische afname aantal vissen, kikkers en rivierdolfijnen

Story Photo

De teloorgang van de zoetwaterdieren wijst erop dat het met de kwaliteit van de rivieren, meren en wetlands allerminst goed is gesteld, zo licht Wim Braakhekke, directeur Natuur-bescherming toe. Alleen een gezamenlijke inspanning van bedrijven, overheden en burgers maakt het mogelijk de neerwaartse spiraal van de Living Planet Index (Dow Jones van de natuur) te keren, zo meent het Wereld Natuur Fonds.

Oorzaken
Verschillende amfibieën zijn sterk in aantal afgenomen en sommige soorten zijn zelfs uitgestorven. De gouden pad in Costa Rica is geheel verdwenen, mede als gevolg van veranderingen in het klimaat. In Australië, Panama en de Verenigde Staten zijn twintig kikkersoorten in aantal gedecimeerd door een tot dan toe onbekende schimmel. Zorgwekkend is ook dat het verlies van soorten zich voordoet in gebieden die een beschermde status hebben.
Als het gaat om de uitstoot van CO-2 dan is het WNF-rapport evenmin gerust stellend. Het gemiddelde CO-2 verbruik per persoon wereldwijd is berekend op ongeveer 4 ton per jaar. In West-Europa ligt het gemiddelde verbruik op 8,7 ton CO 2 uitstoot per jaar per persoon, dit is ruim tweemaal zoveel als het wereldwijde gemiddelde. De meeste wetenschappers zijn het er wel over eens dat het energie gebruik door bedrijven en huishoudens waarschijnlijk mede bijdraagt aan klimaat verandering zoals we die vandaag de dag waarnemen. Tal van weerrecords worden gebroken.

Machteloos
Veel mensen voelen zich machteloos ten opzichte van dit soort constateringen. Maar dit keer kunnen mensen op simpele wijze wél iets doen, vertelt Braakhekke. Namelijk: kiezen voor groene energie. Dat is energie opgewekt door wind, zon, water of biomassa. Groene energie kost wel iets meer: voor een gezin met twee kinderen met een gemiddeld energiegebruik kost het bij de meeste energiebedrijven vanaf 5 gulden per maand extra. Maar door te kiezen voor groene energie, dragen mensen zelf bij aan bescherming van de natuur. En dat is in het belang van de toekomst van die talloze zoetwaterdieren, maar ook in het belang van onszelf. Mensen kunnen een actiepakket Groene Energie aanvragen bij het Projectbureau Duurzame Energie (tel 0900-9892, gewoon tarief). Alle kleine beetjes kunnen enorm helpen om de negatieve trend van de Living Planet Index te keren, zo stelt Wim Braakhekke met vertrouwen. Het Wereld Natuur Fonds hoopt dat behalve burgers, ook overheden en bedrijven zich in willen zetten voor duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het Wereld Natuur Fonds kan het zeker niet alleen; alleen een gezamenlijke inspanning zal het mogelijk maken om de wetlands, oceanen, rivieren, bossen en de daarin levende planten- en diersoorten voor de toekomst te behouden.

Dow Jones
De Living Planet Index (LPI) is als het ware de Dow Jones Index voor de situatie van natuur en milieu op wereldschaal. In 1998 heeft het WNF deze index voor het eerst gepresenteerd. Helaas kunnen we ten opzichte van de LPI van 1998 nog geen vooruitgang constateren. De LPI is ook in 1999 nog steeds 30% lager dan ten opzichte van het referentiejaar 1970. In die 25 jaar is 1/3 van de natuurlijke rijkdommen verloren gegaan, concludeert Wim Braakhekke. De mens leeft nog ver boven zijn stand in relatie tot natuur en milieu. De LPI vertoont nog steeds een dalende trend; dat is het gevolg van de wereldwijde overconsumptie van natuurlijke hulpbronnen en het teveel aan milieuvervuiling.

Verantwoording
De samenstellers van het rapport Leefbare Planeet hebben gebruikt gemaakt van alle beschikbare gegevens met betrekking tot natuur en milieu over de periode 1970 1995 en dat voor 151 landen. De Living Planet Index (LPI) is een maatstaf voor de gezondheid van de wereldwijde ecosystemen en de variatie in planten- en diersoorten binnen die natuurlijke leefgebieden. De LPI is gebaseerd op de gemiddelde verandering van de status van de bossen (de bossenindex), zoetwatergebieden (zoetwaterindex) en oceanen (marine-index) sinds 1970. Deze indicatoren zijn in nauwe samenwerking met het World Conservation Monitoring Centre (WCMC) en de New Economics Foundation ontwikkeld voor het WNF-rapport. Bovendien probeert het rapport meer inzicht te geven in de wereldwijde consumptiedruk. Daarvoor is een analyse gemaakt van zes sleutelfactoren die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de druk op natuurlijke ecosystemen. Het gaat dan om de consumptie van graan, vis, hout en cement, de CO-2 uitstoot, en de onttrekking van zoetwater. Het rapport zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Via de website (www.panda.org) danwel op aanvraag beschikbaar:
- het volledige Living Planet Report 1999 (engelstalig)
- achtergrondinformatie over afname amfibiesoorten (engelstalig)
- foto's van kikkers

Deel: ' WNF Drastische afname vissen, kikkers en rivierdolfijnen '
Lees ook