Wereld Natuur Fonds Nederland


Koniks en Galloways Sleutel tot Succes Nieuwe Natuur

18 mei 1999 - Voormalige maïsakkers en graslanden veranderen in enkele jaren in een geschakeerd landschap met kruiden, struwelen, bosjes en honderden planten- en diersoorten. Sleutel tot dit succes zijn de koniks en galloways. Deze (half-)wilde paarden en runderen - evenals de bever, de edelherten en reeën - zorgen met hun graasgedrag voor een open en gevarieerd landschap. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil op de ingeslagen weg van natuurontwikkeling doorgaan, zodat in de toekomst mogelijk ook weer ruimte is voor de eland in laag Nederland en voor de wisent op de Veluwe.

Natuurlijke begrazing is in Nederland inmiddels een bekend fenomeen. Dat neemt niet weg dat er ook steeds weer vragen over rijzen en misverstanden de ronde doen. Met de folder Natuurlijke Begrazing hoopt het WNF deze vragen en misverstanden uit de wereld te helpen. Staatssecretaris Faber heeft vandaag het eerste exemplaar van deze folder in ontvangst genomen tijdens haar bezoek aan Koningssteen, een natuurgebied van Vereniging NatuurMonumenten. Voorbeeld van een bestaand misverstand: agrarisch natuurbeheer zou een vervanging kunnen zijn voor natuurlijke begrazing. Maar natuurlijke begrazing is géén landbouw; de koniks en galloways maken deel uit van de natuur en leven vrij en in sociaal groepsverband en zijn niet bedoeld voor consumptie. Renee Meissner van Stichting ARK, nauw betrokken bij het kuddebeheer in Nederland, ligt toe: We streven naar zo natuurlijk mogelijk en sociale kuddes. De dichtheid in de gebieden is gemiddeld niet hoger dan de minimale voedselvoorraad in de winter toelaat (ca. 1 dier per 3 à 4 ha.). Van voedselgebrek hoeft dus geen sprake te zijn evenmin als van onnodig lijden. Maar ook stress moet zoveel mogelijk worden voorkomen. We zijn dus terughoudend met ingrijpen, licht Meissner toe.

Negen jaar geleden is in Koningssteen gestart met het inzetten van natuurlijke grazers. Vandaag de dag zijn koniks en galloways te vinden in tal van natuurgebieden langs de Grensmaas, de Zandmaas, de Waal en sinds kort ook onder de rook van Rotterdam, op de landtong Rozenburg. Ze hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Over de door de kudde gebaande wegen kan het publiek de dieren en hun gewoonten leren kennen. Aan te bevelen is wel om op een afstand van 25 meter te blijven en voeren na te laten; Dit verstoort het natuurlijk graasgedrag en maakt de dieren opdringerig.

Het WNF maakt zicht sterk voor ontwikkeling van grootschalige aaneengesloten natuurgebieden langs de grote rivieren. Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Natuurlijke begrazing en waarin mensen vrij rond kunnen struinen.

Deel: ' WNF Koniks en Galloways sleutel succes nieuwe natuur '
Lees ook