Wereld Natuur Fonds Nederland


Eerste foto van Vietnamese neushoorn

15 juli 1999 - Het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF) is er in geslaagd om, als eerste in de geschiedenis, een foto te maken van een bijzondere neushoornsoort, waarvan er vermoedelijk nog maar acht bestaan. Deze soort, de 'Rhinoceros sondaicus annamiticus', is een ondersoort van de Javaanse neushoorn. Hij werd op de foto gezet in het nationale park Cat Tien in Vietnam, de enige plek waar dit dier nog voorkomt. De foto werd gemaakt met een automatische camera.

In totaal zijn er zeven foto's gemaakt waarop de neushoorn van verschillende kanten is te zien. Het dier is twee meter lang, 1,2 meter hoog en weegt ongeveer 1,3 ton. Er is nog zo weinig bekend van deze soort neushoorn, dat het onduidelijk is of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Ook is het de vraag of het om een-en-dezelfde neushoorn gaat, of om verschillende. Wel is op één van de foto's een neushoorn te zien met een kleine hoorn, die karakteristiek is voor een vrouwtje. Op een andere foto staat een neushoorn met open bek waarin grote snijtanden zijn te zien. Dat is een kenmerk voor de mannelijke Javaanse neushoorn.

"Ik werk sinds vier jaar in het Cat Tien Nationaal Park en het enige dat ik tot nu toe heb gezien zijn voetafdrukken en uitwerpselen", zegt de heer Tran Van Mui, de directeur van het park. "Dit is een van de meest opwindende gebeurtenissen in de geschiedenis van de natuur in Vietnam, en wie weet ontdekken we zelf wel meer dan acht neushoorns in het park.

Hoewel de mensen die in het park wonen af en toe neushoorns hebben gezien, is er nooit door wetenschappers een levende Javaanse neushoorn waargenomen. Ze zijn zo schuw en teruggetrokken, dat tot 1988 officieel werd aangenomen dat de neushoorn in Vietnam was uitgestorven. In 1988 werd er een jager gearresteerd, toen hij probeerde het vel en de hoorn van een neushoorn te verkopen.

"We hopen nog meer foto's te maken", verklaarde Mui, "dan kunnen we een beter onderscheid leren maken in de sekse, wat meer te weten komen over het verspreidingsgebied en hun kansen op overleving." De huidige wetenschappelijke informatie over deze neushoorn is gebaseerd op voetafdrukken, uitwerpselen, rapporten van waarnemingen en andere informatie van mensen die in die omgeving wonen.

De Vietnamese mensen die in het park wonen, hebben nooit geloofd dat de neushoorn was uitgestorven. Zij kwamen zelf met suggesties voor de beste tien locaties voor fotocamera's. De camera's drukken automatisch af wanneer een voorwerp door een laserstraal loopt. De foto's werden genomen op 11, 17, 19 en 25 mei, slechts twee weken nadat de camera's werden geïnstalleerd.

Het opstellen van de foto's is onderdeel van een WWF-project voor Cat Tien, dat wordt gesubsidieerd door de Vietnamese en Nederlandse overheid. Het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) ging op 1 december 1995 een samenwerkingsverband met het WWF aan, dat nog tot november 2000 loopt. In totaal gaat het om een project dat vijf jaar loopt en waar 6 miljoen dollar in omgaat. Dat geld is hard nodig, zodat de Vietnamese overheid kan zorgen voor een beter parkmanagement en bescherming van het park. Dat gebeurt door onderzoek ter plekke, het opstellen van managementplannen, de stimulering van (eco)toerisme en het verbeteren van de infrastructuur. Er komen betere communicatieverbindingen, patrouillehutten en de parkwachters krijgen een goede training. Daarnaast kunnen de inwoners van het park hulp krijgen bij het zoeken naar inkomstenbronnen die de natuurlijke rijkdommen van het park ontzien.

Het nationale park Cat Tien ligt in Zuid-Vietnam, ongeveer 150 kilometer ten noorden van Ho Chi Minh Stad. Het beslaat een gebied van ongeveer 75.000 hectare. Het beschermde gebied waarin de neushoorns leven, werd in 1992 opgericht en in december van 1998 samengevoegd bij het park Cat Tien.

Van de Javaanse neushoorns bestaan twee soorten: de 'Rhinoceros sondaicus' in het Javaanse park Ujong Kulon in Indonesië en de 'Rhinoceros sondaicus annamiticus' in het Vietnamese park Cat Tien. Beide soorten worden wel 'Javaanse neushoorn' of 'Kleine eenhoornige neushoorn' genoemd, hoewel de ondersoort in Cat Tien ook wel wordt aangeduid met 'Vietnamese neushoorn'.

Mensen vormen de grootste bedreiging in de overleving van de neushoorn in Vietnam. Hoewel het laatste bericht van een neergeschoten neushoorn uit 1988 stamt, zijn we erg bang dat het nog steeds gebeurt, zegt Gert Polet, technisch adviseur van het WWF-Cat Tien-project. Het verlies van slechts een neushoorn kan de hele soort laten uitsterven, als het toevallig het enige vrouwtje is. Ook de plantages binnen het park, waar mensen bossen omzetten in gebieden waar ze cashewnoten kunnen kweken, betekenen een gevaar in het voortbestaan van de neushoorn. Wij zijn blij dat in dit project ook de lokale bevolking is betrokken, om samen de neushoorn voor ondergang te behoeden.

Deel: ' WNF maakt eerste foto van Vietnamese neushoorn '
Lees ook