Wereld Natuur Fonds NederlandBescherming olifant niet gediend met totaal handelsverbod

Story Photo

Meer informatie

Illegale handel Bedreigde diersoorten

Van 10 tot 20 april vindt in Gigiri (Kenya) de 11-de conferentie van CITES plaats. Tijdens deze bijeenkomst maken 150 landen samen afspraken over de regulering van de handel in bedreigde plant- en diersoorten. Het Wereld Natuur Fonds vindt dat een aantal voorstellen een bedreiging vormt voor het voortbestaan van onder andere de karetschildpad, walvissen en de Afrikaanse olifant.

Olifant: geen bescherming zonder draagvlak
Tijdens de conferentie zal worden gepleit voor een totaalverbod op de internationale handel in olifantenprodukten. Ook de Tweede Kamer heeft daarom gevraagd. Voor de internationale handel in ivoor is zo'n verbod volgens het Wereld Natuur Fonds ook zeker nodig. Immers, de internationale handel in ivoor is een belangrijke prikkel voor stroperij en vormt daarmee een rechtstreekse bedreiging voor de olifant. Maar als ook de handel in andere olifantenprodukten wordt verboden bestaat het risico dat een aantal belangrijke Afrikaanse landen, met grote en groeiende olifantenpopulaties, zich uit het CITES-verdrag zal terugtrekken. Bovendien neemt het draagvlak voor bescherming af onder de lokale bevolking in die landen. De gevolgen van een totaalverbod kunnen daarom desastreus zijn voor de toekomst van de olifant. Daarnaast zullen de uitgangspunten * en daarmee de geloofwaardigheid - van CITES worden aangetast. Dat zal ook andere bedreigde planten- en diersoorten in gevaar brengen.
Het Wereld Natuur Fonds is daarom van mening dat het voor de toekomst van de olifant beter is om nog een aantal jaren verder te werken met de eerder gemaakte afspraken. Dit standpunt komt grotendeels overeen met het standpunt van de Nederlandse regering.

Karetschildpadden
Twee voorstellen op de conferentie gaan over de karetschildpad. Cuba wil de kostbare hoornschilden (karet) van deze zeeschildpad weer gaan verkopen aan Japan. De genoemde 'Cubaanse populatie' van de karetschildpad beperkt zich echter niet alleen tot Cuba. Eventuele hervatting van internationale handel gaat dus ook andere landen aan. Belangrijker nog is dat de controle in Japan allerminst gewaarborgd is waardoor illegale handel uit andere landen witgewassen kan worden. Het Wereld Natuur Fonds is daarom tegen deze voorstellen.
Walvissen
Volgens de Internationale Walvisvaart Commissie IWC, de autoriteit op het gebied van regulering van de walvisvaart, is de vangst op walvissen voor commerciele doeleinden niet toegestaan. Aangezien er geen handel is zonder vangst, wijst het Wereld Natuur Fonds de voorstellen van Noorwegen en Japan af om de handel in walvisproducten (dwergvinvis en grijze walvis) te hervatten.

CITES conferentie
Het Wereld Natuur Fonds zal de CITES conferentie nauwlettend volgen en concentreert zich daarbij niet alleen op de Afrikaanse olifant, de karetschildpad en de walvis maar ook op het muskushert, haaien (walvishaai, reuzenhaai, grote witte haai), beren, tijgers, de Tibetaanse antilope en de steur.

Deel: ' WNF over CITES-conferentie regels handel bedreigde soorten '
Lees ook