WERELD NATUUR FONDS

Ruim 1 miljoen voor bruine beer!

Ruim 1 miljoen voor bruine beer!

Dankzij de inzet van ruim 13.000 kinderen kan het Wereld Natuur Fonds de
weg vrijmaken voor de bruine beer om terug te keren in de bossen van
Midden-Europa. WNF-Rangers hebben samen met vrienden en klasgenoten in de
maanden april, mei en juni van dit jaar actie gevoerd voor een groter
leefgebied van de Europese bruine beer. Samen zamelden zij voor de actie
'Help de bruine beer een pootje op weg!' maar liefst f 1.001.025,00 in,
een 'beregoed' resultaat vindt het Wereld Natuur Fonds.

De opbrengst van de actie is bestemd voor het programma van het Wereld
Natuur Fonds voor het leefgebied van de bruine beer en andere grote roofdieren in Europa. Doel van dit programma is terugkeer van grote roofdieren als de bruine beer in de bossen van Midden-Europa. Zo'n 800
jaar geleden leefde de bruine beer vrijwel in heel Europa. Maar hoe meer
mensen er kwamen, hoe moeilijker de beer het kreeg. Mensen vonden de beer
voornamelijk een eng en schadelijk beest en daarom werd er overal op beren
gejaagd. Nu komt de beer alleen nog veel voor in Rusland en Roemenië. In
Frankrijk, Spanje, Italië en Oostenrijk leven nog maar zes kleine berenfamilies.

Het Wereld Natuur Fonds heeft al vooruitgang geboekt met het helpen van
grote roofdieren als de bruine beer in Europa. Zo heeft het Wereld Natuur
Fonds in Oostenrijk bruine beren teruggebracht. Maar er moet nog veel meer
gebeuren en daar was geld voor nodig. Met het geld is het nu mogelijk om
leefgebieden van de beer door 'groene verbindingswegen' (corridors) te
koppelen. Zo kunnen beren zelf op pad van het ene naar het andere gebied.
Er zal voorlichting worden gegeven aan de bevolking en overheid in gebieden waar beren (kunnen) leven. Immers, de mensen in heel Europa
moeten de beer weer als buur willen. Verder kan het Wereld Natuur Fonds
met het geld werken aan de bescherming van de grote natuurlijke bossen in
Europa, het leefgebied van de bruine beer, en beren terugplaatsen in
geschikte natuurgebieden waar de beer zelf (nog) niet kan komen.

Meer dan 13.000 kinderen hebben met behulp van een actiepakket familie,
vrienden en kennissen om een donatie gevraagd. Elke vijf gulden hielp de
bruine beer weer een pootje op weg. De actie is ondersteund door WNF-Ranger Report, het televisieprogramma over en met WNF-Rangers, internet en publicaties in tal van kranten en tijdschriften. Ook vele
basisscholen uit het hele land en alle vrijwilligers van het Wereld Natuur
Fonds hebben een bijdrage geleverd aan het succes van deze actie.


Op aanvraag beschikbaar:

- Foto van twee WNF-Rangers die de opbrengst van de actie in de vorm van
een cheque overhandigen aan Hans Voortman, directeur van het Wereld Natuur
Fonds. Deze twee WNF-Rangers hebben voor WNF-Ranger Report een bezoek
gebracht aan het leefgebied van de bruine beer in Oostenrijk.
- Beeldmateriaal van bruine beer, WNF-Rangers in Oostenrijk en het actielogo.

Meer informatie:
Esther Naber, persvoorlichter,
Telefoon: 030-6937832, mobiel: 06-29535947, email: enaber@wwfnet.org

30 aug 01 08:53

Zoekwoorden:

Deel: ' WNF-Rangers zamelen ruim 1 miljoen in voor bruine beer '
Lees ook