Wereld Natuur Fonds Nederland


Zwem mee voor de zeeschildpad

Help de turtle uit de soep!


- WNF-Regioteams en zwembaden voeren samen actie -

Zwembad De Peppel in Ede en de Aqua Indoorbaden in Rosmalen en Soest komen samen met de WNF-Regioteams in deze plaatsen op voor de toekomst van de zeeschildpad. De week van 1 t/m 9 mei staat geheel in het teken van het werk van het Wereld Natuur Fonds, en in het bijzonder in het teken van de zeeschildpad. Onder het motto "Help de turtle uit de soep" voert het WNF actie om het voortbestaan van de zeeschildpad nog voor de eeuwwisseling veilig te stellen. Voor elke bezoeker gedurende de WNF-feestweek maakt het zwembad een kwartje over aan het WNF. Kom dus zwemmen voor de zeeschildpad of doe mee aan een van de vele overige activiteiten in het kader van de WNF-Feestweek.

Geroutineerde banenzwemmers kunnen deelnemen aan het turtle-banenzwemmen. De zeeschildpad is een perfecte zwemmer en duiker; hij haalt maar liefst een gemiddeld snelheid van 35 km/uur. Banenzwemmers die deze afstand in 9 dagen afleggen, komen in aanmerking voor een aardige prijs. Voor degenen die zich liever op een andere manier uitleven in het water is er nog de 'Dolle dieren verhuisdag', een 'Bossurvivaldag', de 'IJsrun' of 'Gaan in de Oceaan'. Activiteiten waarin hindernissen overwonnen moeten worden, er plezier is te maken met 'bedreigde' opblaasdieren of het zwembad verkend kan worden per onderzee- of piratenboot. Op Moederdag heeft het zwembad tal van verrassingen in petto! Onder het motto "Moederdag - Dag voor Moeder Natuur" hebben de zwembaden een totaal-verrassingspakket dat vaders en kinderen op Moederdag kado kunnen geven. Dit kado is op Moederdag in het zwembad te 'verzilveren' en ook dan staat alles in het teken van het WNF en de zeeschildpad. Laat je eens schminken als 'turtle'!

De gehele week is in het zwembad een informatiestand van het Wereld Natuur Fonds te vinden. Via de interactieve tentoonstelling kunnen bezoekers ruiken, voelen, kijken en luisteren naar wat het Wereld Natuur Fonds allemaal doet voor de natuur. Overtuigd van het belang van dit natuurbeschermingswerk, kunnen belangstellenden zich opgeven als donateur of WNF-Ranger worden. Ook WNF-artikelen zijn te koop, er kan gegrabbeld worden in de grabbelton en iedereen kan een eigen WNF-button maken.
De zeeschildpad is een perfecte zwemmer en duiker. Deze soort brengt zijn tijd dan ook het liefste door onder water. Op hoge leeftijd, meestal zijn ze dan ouder dan 30 jaar, gaat de zeeschildpad aan land om zijn eieren te leggen. Zo elegant als het dier er onder water uitziet, zo log en traag beweegt de zeeschildpad zich over het strand. Op land is de zeeschildpad uitermate kwetsbaar. De eieren zijn bij een groot deel van de bevolking in tropische landen gewild als lekkernij. Het vlees van met name de groene zeeschildpad is zeer gewild voor de soep, vandaar de bijnaam soepschildpad voor deze soort. De karetschildpad is in aantal ernstig teruggelopen vanwege zijn fraaie schild; voor de handel in brilmonturen en kammen gemaakt van schilden van de karetschildpad, is lange tijd veel belangstelling geweest. Voor zeven van de acht soorten schildpadden geldt dat er niet in gehandeld mag worden en dat mensen ze niet mogen doden; ook het leegroven van de nesten van zeeschildpadden is verboden. Van de groene zeeschildpad, ook wel soepschildpad genoemd, moger er in Indonesie jaarlijks 5.000 worden verhandeld. In de praktijk verdwijnen er naar schatting jaarlijks 1.500 soepschildpadden in de soep. Door een gebrek aan controle en toezicht op de internationale afspraken, gaat in de praktijk op tal van plaatsen de handel en eierenroof onverdroten voort.

Bescherming
Het tij voor de zeeschildpad kan nog keren. Daarvoor is de inzet en steun van velen van groot belang. WNF-projectleider Ketut op Bali weet door het geven van voorlichting en lessen op scholen de jeugd van Bali enthousiast te krijgen voor de bescherming van de zeeschildpadden in plaats van ze te gebruiken voor de soep. Ketut probeert ook de lokale bevolking te mobiliseren voor bescherming van de legstranden. Daarvoor zijn opleidingen nodig. Om de zeeschildpad goed te kunnen beschermen, is onderzoek naar het leefgedrag van de zeeschildpad nodig. Bovendien wil het WNF de omvang van de handel in zeeschildpadden in kaart brengen om vervolgens met waterdichte wet- en regelgeving deze handel te kunnen controleren. Voor al deze activiteiten is geld nodig; in totaal zo'n 500.000 gulden om de WNF-mensen op Bali te helpen het noodzakelijke werk te doen om de zeeschildpad op dit Indonesische eiland te beschermen.

Deel: ' WNF-Regioteams en zwembaden voeren actie voor zeeschildpad '
Lees ook