WERELD NATUUR FONDS

WNF+SBB: MEER NATUUR MAAKT RIJN VEILIGER

Zeist, 1 oktober 1999

MEER NATUUR MAAKT RIJN VEILIGER


- Staatsbosbeheer en WNF presenteren alternatief -

Meer ruimte voor natuur verhoogt de veiligheid langs de rivieren. Dit blijkt uit de visie "Natuurlijke veiligheid, visie op de Rijntakken in het perspectief van stromende berging" die op vrijdag 1 oktober door Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds is gepresenteerd. Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds doen hiermee een handreiking aan Rijkswaterstaat om te komen tot natuurlijke oplossingen voor een veilig rivierengebied.

Het principe van stromende berging betekent dat het water ook in het bovenstroomse gebied van de Rijn (Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) wordt vastgehouden. Ook in Nederland moet bekeken worden waar hiervoor mogelijkheden zijn. Het principe van stromende berging leidt tot meer ruimte voor zowel veiligheid als natuur, zowel bovenstrooms als ook in Nederland. Meer ruimte (areaal) voor natuur, betekent dat bij hoogwater deze ruimte benut kan worden als waterbuffer. Het landschap langs de rivier werkt dan als een spons; bij hoogwater wordt veel water vastgehouden, bij een lage waterstand in de rivieren geeft het systeem juist water af.

Meer ruimte voor natuur maakt dat ook dat diezelfde natuur minder gevoelig is voor locale ingrepen ten behoeve van de veiligheid. Door een andere inrichting en ander beheer kunnen zich langs de grote rivieren in Nederland tal van nieuwe planten- en dierensoorten vestigen die voor mensen toegankelijk zijn zodat zij daar volop van kunnen genieten. Grote, aaneengesloten natuurgebieden waar je oog in oog komt te staan met het konikpaard, de galloway (opvolger van het oerrund) of beversporen aantreft.

Op dit moment wordt met het principe van stromende berging al op kleine schaal ervaring opgedaan, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg langs de Geul.

Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds vragen Rijkswaterstaat om het principe van stromende berging in de discussie over Rijntakken nader uit te werken. Deze alternatieve aanpak maakt daarnaast maatregelen zoals grootschalige afgraving van de uiterwaarden mogelijk minder noodzakelijk. Waterafvoer vertragen spoort ook met het Europese beleid, dat er vanuit gaat dat landen langs de Rijn zich tot het uiterste inspannen om het water zo lang mogelijk vast te houden.

Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds presenteren deze visie in de Gelderse Poort. In navolging van de succesvolle samenwerking in de Millingerwaard slaan Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds de handen ineen als het gaat om natuurontwikkeling in dit gebied. Naast de Millingerwaard gaan beide organisaties ook samen aan de slag in onder andere de Klompenwaard, de Loowaard en de Groenlanden.

Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds zijn ervan overtuigd dat de bundeling van kennis, praktische ervaring, communicatie en educatie op deze wijze optimaal kunnen worden ingezet. Volgens beide organisaties moet de Gelderse Poort een begrip worden in Nederland als het gaat om ruimte voor natuur en mensen om van te genieten.

Deel: ' WNF+SBB Meer natuur maakt rijn veiliger '
Lees ook