DIERENBESCHERMING

Woede over weren inspectiedienst bij vogelpest

Woede over weren stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij vogelpest

Den Haag, 13 maart 2003 - De Dierenbescherming is uiterst verbolgen over de beslissing van de overheid vanmorgen om de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) niet toe te staan welzijnscontroles uit te voeren in het kader van de vogelpest. Bij de LID werken beroepsinspecteurs met opsporings- en toezichthoudende bevoegdheid. Zij beschikken over specifieke expertise op het gebied van dierenwelzijn. Het aanbod van de LID om te participeren in een zo welzijnsvriendelijk mogelijke benadering van de crisis is gestoeld op de overtuiging dat inzet van de LID een toegevoegde waarde heeft.

10)'De LID beschikt over een enorme know-how waar het de signalering van welzijnsproblemen tijdens de bestrijding van crises betreft', aldus directeur Wijnand van de Giessen van de Dierenbescherming. 'Het is voor ons onbegrijpelijk dat de overheid nu het aanbod van de LID om bij te dragen aan een welzijnsvriendelijke bestrijding van de vogelpest naast zich neerlegt'.

(einde bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Woede Dierenbescherming over weren inspectiedienst bij vogelpest '
Lees ook