Gemeente Woerden

Woerden onderzoekt mogelijke vestiging asielzoekerscentrum

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Woerden verzocht om de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) positief in behandeling te willen nemen. Het College van burgemeester en wethouders heeft deze week naar aanleiding van dit verzoek besloten om de tijdelijke vestiging van een AZC in Molenvliet Zuid-West te laten onderzoeken. De conclusies van dit onderzoek zijn bepalend voor het college en de gemeenteraad om al dan niet in te gaan op het verzoek van het COA. Na een positieve beslissing over de vestiging zal inspraak volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening vanzelfsprekend mogelijk zijn.

Op maandag 17 juni om 20.00 uur vergadert de raadscommissie Algemene Zaken en Bestuursaangelegenheden (AZB). Een van de agendapunten is de Startnotitie Project mogelijke vestiging AZC. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht (vijf minuten per inspreker) bij dit agendapunt. Neem voor aanmelding contact op met de commissiesecretaris, telefoon (0348) 428 650.

De Startnotitie Project mogelijke vestiging AZC kunt u hier downloaden als pdf-bestand. Ook ligt deze notitie ter inzage tijdens de openingsuren van het Stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden.

Voor het openen van een pdf-bestand heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. U kunt het programma gratis downloaden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Woerden onderzoekt mogelijke vestiging asielzoekerscentrum '
Lees ook