Gemeente SchiedamWonen centraal tijdens Open Monumentendag
Wonen staat dit jaar centraal tijdens Open Monumentendag, die in Schiedam op zaterdag 8 september plaatsvindt. De vijftiende editie heeft als thema 'Huis en Haard'. Aanleiding voor dit onderwerp is het feit dat de woningwet dit jaar honderd jaar bestaat. Ook sluit Open Monumentendag aan bij een initiatief vanuit de rijksoverheid dat op grote schaal aandacht vraagt voor het beheer en behoud van historisch wooninterieur. In de afgelopen vijftien jaar is Open Monumentendag - de dag dat in ons land duizenden monumenten en historische gebouwen gratis worden open gesteld voor het publiek - uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen van ons land. Het bezoekersaantal van de laatste jaren ligt rond de 850.000.

Het thema 'Huis en Haard' levert naar verwachting een groot aantal bijzondere openstellingen op. Er zijn veel soorten gebouwen die gemaakt zijn om in te wonen, variërend van villa's, grachtenpanden en hofjes tot kloosters, weeshuizen en woonboten. Soms zijn het woningen waarin gewerkt wordt, bijvoorbeeld een boerderij of een burgemeesterswoning of een ander soort dienstwoning. In andere gevallen gaat het om het tijdelijk wonen zoals een logement of herberg, of om buiten wonen, wonen in luxe, of wonen in het groen. Arbeiderswoningen en sociale woningbouw krijgen eveneens een belangrijke plek. In samenwerking met de Manifestatie Historisch Interieur 2001 en de locale organisatiecomités van de Open Monumentendag wordt bovendien een aantal extra bijzondere wooninterieurs opengesteld voor het publiek. Deze topstukken maken onderdeel uit van een top-100 van Nederlandse interieurs die vanuit de Manifestatie is samengesteld. Met betrekking tot het thema van 2001 is de gelijknamige publicatie 'Huis en Haard' verschenen over de geschiedenis van het wonen, geschreven door historica en schrijfster Ileen Montijn.

Deel: ' Wonen centraal tijdens Open Monumentendag '
Lees ook