Gemeente Oosterhout


Zondag 10 oktober in foyer Woningbouwstichting Oosterhout

"Wonen en woonomgeving" centraal op tweede zondagmatinee Stadsvisie

Het thema "wonen en woonomgeving" staat zondag 10 oktober centraal tijdens de tweede zondagmatinee die de gemeente Oosterhout organiseert in het kader van de Stadsvisie. De Stadsvisie moet antwoord geven op de vraag hoe Oosterhout zich in de periode tot 2015 moet ontwikkelen.

De bijeenkomst over "wonen en woonomgeving" wordt van 12.00 tot 14.00 uur gehouden in de foyer van de Woningbouwstichting Oosterhout aan de Mathildastraat.

Door middel van de zondagmatinees wil het Oosterhoutse gemeentebestuur zoveel mogelijk inwoners van de stad betrekken bij de toekomstdiscussie. Het is niet de bedoeling dat de bijeenkomsten op zondagmiddag "zware vergaderingen" worden; de onderwerpen worden op een "luchtige" manier behandeld.

Zondag 10 oktober staat tijdens de bijeenkomst in de foyer van de Woningbouwstichting Oosterhout dus het thema "wonen en woonomgeving" centraal. Aan de hand van de volgende drie stellingen zal daarover gediscussieerd worden:

* De woonwensen van inwoners van Oosterhout veranderen. Dat betekent dat de woningvoorraad moet worden aangepast. Daardoor zullen grote aantal woningen in bestaande wijken moeten worden gesloopt en vervangen.

* Uitgangspunt daarbij is dat mensen in hun eigen wijk of buurt zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.

* Ander uitgangspunt daarbij is dat in iedere wijk woningen in allerlei prijsklassen en typen beschikbaar zijn.

Voor de goede orde: het gaat hier om stellingen die met opzet zo geformuleerd zijn om de discussie te prikkelen.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een algemene ronde waarin aspecten aan de orde komen die in de stellingen niet zijn behandeld. Iedereen, direct belanghebbende of niet, is op deze openbare bijeenkomst welkom. Gezien het grote belang van de Stadsvisie voor feitelijk iedere inwoner van Oosterhout, hoopt het gemeentebestuur op een grote opkomst.

De bijeenkomst zal worden omlijst door een optreden van het djembé-gezelschap (Afrikaanse muziek) van H19.

Oosterhout, 4 oktober 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' "Wonen en woonomgeving" centraal op Stadsvisie Oosterhout '
Lees ook