AEDES

Wonen moet weer betaalbaar worden

Wonen in Nederland is onbetaalbaar geworden voor de lagere en middeninkomens. Steeds minder mensen zijn in staat een woning te kopen en zoeken hun heil op de huurmarkt. Door de enorm toegenomen vraag naar een huurwoning, zijn woningcorporaties nauwelijks in staat burgers snel aan een goede en betaalbare woning te helpen. Met name starters op de woningmarkt zijn hier de dupe van. Snel bijbouwen is nodig maar door de spiraal van stijgende bouw- en grondkosten en daarmee hogere huizenprijzen, verslechtert het investeringsklimaat verder.

Dit stelt Aedes vereniging van woningcorporaties in een oproep aan de kabinetsinformateur. De nieuwbouwproductie blijft achter bij de vraag; dit blokkeert ook de stedelijke vernieuwing en de doorstroming in de woningmarkt. Het nieuwe kabinet zal gematigde grondprijzen van gemeenten moeten stimuleren zodat investeringen door corporaties voor met name de middengroepenmoeten kostendekkend zijn. Eveneens pleit de brancheorganisatie voor meer bouwlocaties, een vereenvoudigde bouwregelgeving en snellere vergunningsprocedures.

De huur- en koopwoningmarkt zit volledig vast en in sommige steden is er sprake van wachttijden van tien jaar om aan een huurwoning te komen. Middeninkomens zijn nauwelijks meer in staat om een koopwoning te betalen, en blijven zitten in een huurwoning die daardoor niet beschikbaar komt voor iemand met een lager inkomen. Als het nieuwe kabinet de voorgestelde maatregelen niet treft, vindt er geen doorstroming plaats en blijft de markt volledig op slot met enorme wachttijden als gevolg.

Deel: ' Wonen moet weer betaalbaar worden '
Lees ook