Protest tegen huurverhoging Jodenbreestraat 24

24 augustus 2001

De 880 % huurverhoging (van 580 naar 5100 gulden) van het pand Jodenbreestraat 24 (waarin Fort Sjakoo en Ascii zijn gevestigd) om 'markttechnische redenen' door het Woningbedrijf is wederom een voorbeeld van de steeds killere houding binnen de woningbouwsector. Waarom marktconform? Wie is eigenlijk die markt en: wie bepaalt de prijs?

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er voor een pand plots het 8-voudige moet worden betaald? Gaat het woningbedrijf 8 x zoveel investeren in de kwaliteit van het pand? Mij is bekend dat er bij bedrijfsruimten geen gebruik wordt gemaakt van het puntensysteem dat op huurwoningen van toepassing is, hoe wordt dan de huur bepaald? De lokatie kan de huurprijs blijkbaar ongebreideld omhoogdrijven. Waarom is activiteit/ omzet niet medebepalend voor de huur? Staan we hier in Nederland niet bekend om onze progressieve afdrachten, naar draagkracht, we hebben toch ook een belastingstelsel waarin inkomen bepalend is voor de hoogte van de te bepalen som?

Het Woningbedrijf drijft met haar idiote prijzen elke niet op winstbeluste onderneming hard weg uit de binnenstad waardoor deze een eenzijdige samenstelling krijgt (een onvermijdelijk gevolg van het marktmechanisme). Wordt de binnenstad straks eigendom van de hoogste bieder? Of houden we haar leefbaar?

De Activist
Oude IJsselstraat 7Hs
1078 CL
Amsterdam

Robin Arends
Telefoon: 0206762134
activist@deactivist.org

Deel: ' Woningbedrijf Amsterdam verhoogt huur met 880 procent '
Lees ook