Gemeente Deventer

WONINGBEHOEFTEONDERZOEK 2002

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileiubeheer houdt in 2002 een landelijk WoningBehoefteOnderzoek (WBO). Voor het ministerie is inzicht in wonen een essentiële voorwaarde voor het maken van woonbeleid. Hoe wonen de inwoners van ons land? Hoe beleven en waarderen ze hun woning, wijk en woonmilieu? Wat zijn hun woonwensen en mogelijkheden? Een betrouwbaar antwoord op deze vragen staat aan de basis van een gerichte aanpak.

Het WBO 2002 gaat in op wonen in de meest brede betekenis. Niet alleen kenmerken en beleving van woning en woonomgeving, maar ook de leefstijl van mensen komt aan de orde met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, vrije tijd, woon-werkverkeer en sociale contacten. Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Zo'n interview bevat vragen over de kenmerken van de woning en de woonomgeving, de wensen die mensen hebben ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrijetijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Behoeften

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners uit het hele land om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim honderdduizend mensen in Nederland benaderd. Deze mensen krijgen een brief van het ministerie van VROM met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat de geselecteerden hun mening geven over wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe mensen wonen en hoe men eventueel zou willen wonen.

Aanvullend onderzoek

Het WBO 2002 levert informatie op die het ministerie van VROM gebruikt voor het landelijke woonbeleid. Maar voor een gemeente is die informatie niet voldoende om te gebruiken voor het beleid voor de woon- en leefomgeving ter plaatse. Daarom starten na de zomervakantie de gemeenten in de Regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Bathmen, Brummen, Deventer, Gorssel, Lochem, Voorst en Zutphen), gezamenlijk met een aanvullend onderzoek. De uitkomsten van dat onderzoek gebruiken zij voor de plaatselijke en de regionale plannen op het gebied van bouwen, wonen en leefomgeving. De afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Deventer zal voor de deelnemende de analyse en rapportage van de uitkomsten verzorgen.

Deel: ' Woningbehoefteonderzoek 2002 in Deventer '
Lees ook