Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 03-07-2002
Onderwerp: Bouwen wonen en leefomgeving

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, wat zij vinden van hun woning en woonomgeving en wat hun woonwensen zijn. In totaal worden hiervoor 100.000 mensen uit het hele land geïnterviewd.

Ook Zwollenaren worden hiervoor geïnterviewd. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van uw woning en woonomgeving, maar ook vragen over werk, vrije tijdsbesteding en behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.
Het ministerie interviewt mensen op basis van een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister. Mocht u voor het onderzoek zijn geselecteerd, dan ontvangt u allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Daarna volgt een persoonlijk gesprek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor het ministerie van VROM, maar ook voor de gemeente en bijvoorbeeld de woningcorporaties. Zij gebruiken de uitkomsten van het onderzoek om te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Externe instanties:
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Bron: Communicatie
Datum van 04-07-2002 tot 17-07-2002

Deel: ' Woningbehoefteonderzoek 2002 in Zwolle '
Lees ook