Provincie Utrecht


Persbericht
5 oktober 1999

WONINGBOUWCAPACITEIT PROVINCIE NEEMT TOE

De provincie Utrecht heeft de komende jaren voldoende ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Die capaciteit is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Dat blijkt uit de nota Capaciteit Woningbouw-locaties 1999, die door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Eind oktober wordt de nota behandeld in de Statencommissie Ruimte en Groen.

De woningbouwcapaciteit omvat het aantal woningen dat in de provincie gebouwd kan worden in overeenstemming met het provinciale ruimtelijke beleid. Het gaat dus om woningbouw die planologisch aanvaardbaar is. Of al die woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, is nog lang niet zeker. Overigens worden woningen die in aanbouw zijn, maar nog niet opgeleverd, wél meegeteld in de capaciteit. Pas als de bouw voltooid is, neemt het gerealiseerde woningbestand toe en de capaciteit daarmee af.

In totaal bedraagt de woningbouwcapaciteit per 1 januari 1999 ruim 77 duizend woningen. Dat is bijna tweeduizend méér dan een jaar eerder. Dat is opvallend, omdat er in 1998 meer dan 6200 woningen zijn opgeleverd (en dus verdwijnen uit de capaciteit). Daarnaast komen verdunning en het vervallen van bouwlocaties in mindering op de capaciteit. Dat de totale capaciteit niettemin is toegenomen, geeft dus aan dat de positieve tendensen sterker zijn: nieuwe bouwlocaties en verdichting. Dat laatste betekent dat op bestaande potentiële bouwlocaties méér woningen kunnen worden gerealiseerd dan voorheen.

Totale capaciteit 1998: 75119
Min: verdunning 1654
Min: opgeleverd 6207
Min: vervallen 992
Totaal verminderd: 8853
Plus: verdichting 2902
Plus: nieuw 7895
Totaal vermeerderd: 10797
Totale capaciteit 1999: 77063

De toename vindt vooral plaats door nieuwe bouwlocaties in bestaand stedelijk gebied: Utrecht (5358), Woerden (764), Amersfoort (325), Zeist (315) en Maarssen (295). Ook in kleinere gemeentes als Loosdrecht en Doorn zijn nieuwe locaties gevonden, voor respectievelijk 120 en 102 woningen. Verdichting is vooral mogelijk in Utrecht (852), Nieuwegein (503), Amersfoort (436), Soest (227) en Veenendaal (233), vanzelfsprekend ook in bestaand stedelijk gebied. In het landelijke gebied is vrijwel geen bouwcapaciteit beschikbaar: slechts 23 woningen in de gemeente Zeist en vijf in Harmelen.

De toename in het stedelijke gebied is voornamelijk het gevolg van intensivering en functieverandering. Door de hogere grondprijzen wordt de bestaande ruimte efficiënter gebruikt: kleinere kavels met meer woningen. In de gemeente Woerden is een nieuwe grote locatie toegevoegd met meer dan 700 woningen: Zuid-Kasteel.

Voor meer informatie en voor het opvragen van de nota Capaciteit Woningbouwlocaties 1999: Christiaan Bonebakker, 030-2583325. (Voor informatie: Mireille van Kempen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 23 33)

Deel: ' Woningbouwcapaciteit provincie Utrecht neemt toe '
Lees ook