Gemeente Wassenaar


SVMV : woningbouwlocatie Valkenburg uit Streekplan 17-02-2003

De Stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg (SVMV) roept de Statenfracties van de provincie Zuid-Holland op niet in te stemmen met de aanwijzing van vliegkamp Valkenburg als woningbouwlocatie voor de Leidse Regio.

Ondanks het feit dat minister Kamp van VROM heeft laten weten dat het vliegkamp zeker niet vóór 2020 vrij komt en het feit dat er (ook na de recente verkiezingen) in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor het openhouden van het Zuid-Hollandse vliegkamp bestaat, heeft de provincie Zuid-Holland het vliegkamp in het Streekplan Zuid Holland West gewoon als bouwlocatie opgenomen.

Wij willen de Provinciale Staten behoeden voor het nemen van een onomkeerbare verkeerde beslissing door op basis van onvolledige informatie Valkenburg als woningbouwlocatie op te nemen in het Streekplan Zuid Holland West.

Dit schrijft de SVMV op 14 februari 2003 in een brief aan alle Statenfractieleden in Zuid-Holland. Samen met de brief is een bijlage van elf paginas verstuurd (verkorte versie), waarin de SVMV nog eens uiteenzet waarom Marinevliegkamp Valkenburg in stand moet worden gehouden:

* Er gaat een uniek natuurgebied verloren
* Er wordt een waardevolle bufferzone dichtgebouwd
* Zijn er (na 2010) daar nog wel woningen nodig?
* Sluiting heeft ingrijpende sociale gevolgen
* Twijfels over de geschiktheid als woonwijk
* Het vliegkamp heeft een belangrijke functie
* De lokale bevolking is tegen sluiting

* Er is geen goed alternatief

* Verhuizen kost honderden miljoenen euros
De SVMV is van mening dat in de landelijke politiek inmiddels is doorgedrongen dat sluiting van vliegkamp Valkenburg geen goed idee is. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden laten echter nog steeds geen kans onbenut om alsnog groen licht te krijgen voor sluiting van het vliegkamp. En het wordt hoog tijd dat men ook in Zuid-Holland gaat beseffen dat het vliegkamp een vliegkamp moet blijven.

Deel: ' Woningbouwlocatie Valkenburg uit Streekplan in Wassenaar '
Lees ook