Gemeente Nijmegen


Woningen voor ouderen in Dukenburg

Snel zicht op de mogelijkheden om bestaande woningen geschikt te maken voor ouderenhuisvesting; bijna in een oogopslag kunnen zien of een woning voor een oudere woningzoekende geschikt is. Dat is het resultaat van een experiment in Dukenburg, waarvan de uitkomsten op een symposium worden besproken. Dan komt ook de vraag aan bod of deze methode, de zogenaamde seniorensterren, in Nijmegen toegepast kan worden.

De vraag naar ouderenwoningen zal de komende jaren steeds meer toenemen. Vooral Dukenburg mag zich verheugen in een groeiende populariteit onder ouderen.
Reden genoeg voor woningbouwvereniging De Gezonde Woning en Talis, de gemeente Nijmegen, het Bewoners Overleg Nijmegen en de Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden bestaande woongebouwen geschikt te maken voor ouderenhuisvesting. Bij het onderzoek hiernaar is aansluiting gezocht bij de landelijk ontwikkelde seniorenscore. Dat heeft geresulteerd in een Nijmeegse variant, de seniorensterren, waarbij de bestaande methode verfijnd en uitgebreid is. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de woningen en wooncomplexen zelf, maar ook naar de directe woonomgeving en de wijk waarin de woningen liggen. De seniorensterren kijken naar de toegankelijkheid van de woningen, de aanwezigheid van onder andere drempels, liften, anti-slipvloeren, en of alles gelijkvloers is.
Belangrijke omgevingsfactoren zijn de afstand van de wooncomplexen tot winkels en openbaar vervoer, de eerstelijns zorg en de aanwezigheid van een huismeester. De seniorensterren blijken een makkelijk hanteerbaar instrument dat snel een globaal inzicht geeft in de mogelijkheden en kosten om de huisvesting van ouderen te realiseren.

Seniorensterren

Het systeem van seniorensterren geeft aan in hoeverre een woning geschikt is voor ouderen: meer sterren betekent dat een woning meer voorzieningen heeft. * En ster krijgt een woning die zonder traplopen te bereiken is, terwijl ook binnen geen trappen zijn of er is een traplift. Rolstoelers kunnen deze woningen dus met hulp bezoeken. ** Twee sterren krijgen woningen die geschikt zijn voor mensen met fysieke beperkingen; ze zijn traploos of er zijn (trap)liften geplaatst. *** Drie sterren tenslotte krijgen woningen die traploos zijn (of er zijn (trap)liften); geschikt voor mensen met fysieke beperkingen en waar bovendien een woonarrangement geregeld is (sociaal huismeester, spreekuur ouderenadviseur, gemeenschappelijke ruimte, sociale alarmering en dergelijke). Binnen afzienbare tijd moet blijken of ook de andere bij bovengenoemd onderzoek betrokken partners de Nijmeegse methode willen hanteren. Is dat het geval, dan kan volgend jaar het nieuwe sterrensysteem ingevoerd worden.

Deel: ' Woningen voor ouderen in Dukenburg Nijmegen '
Lees ook