Provincie Drenthe


Voor behoud Meisjes Vakschool Coevorden
Woningstichting voorgedragen voor rijksprijs

Assen, 13 september 1999
Persberichtnummer 99-159Het Steunpunt Monumentenzorg Drenthe heeft in overleg met gedeputeerde Margriet W. Brink-Massier de Woningstichting ECW Emmen (nu Stichting Wooncom) voorgedragen voor De Zeven Pyramides, de rijksprijs voor "excellent opdrachtgeverschap in Nederland". Het steunpunt en de gedeputeerde vinden dat de woningstichting de prijs in de categorie monumentenzorg verdient vanwege de aankoop, restauratie en herbestemming van het rijksmonument Meisjes Vakschool in Coevorden.

De Zeven Pyramides werd twee jaar geleden in het leven geroepen, als gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, OCenW, LNV en V&W. De prijzen worden uitgereikt aan buitengewone opdrachtgevers op de terreinen ruimtelijke ordening, infrastructuur, landschapsarchitectuur, wonen, utiliteitsbouw en monumentenzorg. De prijs bestaat uit een televisiedocumentaire over visie en werk van de winnende opdrachtgever en een trofee.

De genomineerden van de Pyramides 2000 worden bekendgemaakt op 30 november 1999 in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Wie heeft gewonnen weten we in maart 2000, als de betrokken ministers en staatssecretarissen de prijzen uitreiken.

De Meisjes Vakschool in Coevorden stond geruime tijd leeg en werd in haar voortbestaan bedreigd. Het pand was eigendom van een particulier die in principe bereid was het pand te verkopen. Aspirantkopers struikelden echter over de (financiële) haalbaarheid om het pand een nieuwe functie te geven.
De gemeente Coevorden vroeg daarom de toenmalige Woningstichting ECW het rijksmonument aan te kopen, te restaureren en een nieuwe bestemming (wonen) te geven. De woningstichting heeft dit verzoek met grote voortvarendheid, enthousiasme en kundigheid opgepakt. Zij bleek serieus en ambitieus in haar planvorming, waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarde van de Meisjes Vakschool vooropstond.

De kwaliteit van deze opdrachtgever heeft ertoe geleid dat een lang gekoesterde wens om het rijksmonument van de ondergang te redden is verwezenlijkt.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Woningstichting Drenthe voorgedragen voor rijksprijs '
Lees ook