Gemeente 's-Gravenzande

Plan tot samenvoeging Woningstichting De Lier en Woningbedrijf 's-Gravenzande
De Woningstichting De Lier en het gemeentelijk woningbedrijf 's-Gravenzande hebben het plan hun woningbezit en organisatie samen te voegen.

Op dinsdag 17 juli 2001 hebben de heer J. Vink, directeur/bestuurder van de Woningstichting De Lier en burgemeester A.C. Hommes van 's-Gravenzande hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Woningstichting De Lier was al enige tijd op zoek naar een partner die bijdraagt aan de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van de organisatie. Een partner die bovendien een gelijke visie heeft als het gaat om de kwaliteit in dienstverlening, het behoud van de lokale binding en het beheer over de eigen portemonnee.

De gemeente 's-Gravenzande heeft de intentie het woningbedrijf te verzelfstandigen. Uit onderzoek bleek dat zowel verzelfstandiging als samengaan met een andere partij mogelijk was. Uitgangspunt is steeds geweest dat er uiteindelijk een organisatie - werkzaam in het Westland
- moest komen met een lokale verankering en identiteit, die zeer klantgericht werkt en waarbij de sociale doelstelling onverkort overeind blijft.

De visie van beide partijen stemt overeen. Beide partijen zijn financieel gezond en in staat een organisatie te vormen die het behoud van een kwalitatief goede woningvoorraad voor de doelgroepen garandeert.

Zoekwoorden:

Deel: ' Woningstichtingen 's-Gravenzande willen fuseren '
Lees ook