Woonbond


Zon, dakvlak, product, kennis n wil zijn ruim aanwezig

Woningvoorraad van corporaties gloort voor zonnestroom

Woningbouwverenigingen merken zonnestroom (PV) aan als onafwendbare, innovatieve en duurzame energietechniek voor hun woningbezit. Blikvangers zoals het paviljoen op de Brandaris in Zaandam en de Bommelflats in Pendrecht zijn voorlopers van een brede toepassing van deze schone en stille techniek. Zonnestroom is technisch voldoende marktrijp, expertise is ruim aanwezig en het dakvlak van corporaties is enorm. "Zonnestroom vraagt nog hoge investeringen, hoewel de begin 2001 van kracht geworden subsidies en fiscale voordelen een forse impuls geven aan de in gang gezette kostprijsreductie. Duidelijke voordelen op het gebied van woonkosten komen steeds meer in beeld."

En van de aanbevelingen uit het recente rapport Corporaties en het dilemma van de zonnestroom is om de experimenten een vervolg te geven in pilotprojecten. Hierin kunnen aanbieders en partijen uit de energiemarkt de aanwezige technische, organisatorische en financile kennis verder uitbouwen. De betrokken corporaties wisselen binnenkort in een terugkomdag hun eigen ervaringen uit. Het rapport bevat tevens een technische checklist om de geschiktheid van woningen of woongebouwen voor zonnestroom te inventariseren.

Het rapport Corporaties en het dilemma van de zonnestroom - een inventarisatie anno 2000 is ad. f 50,-/ 22,72 te bestellen bij W/E adviseurs duurzaam bouwen of als PDF te downloaden van www.w-e.nl of www.zon-pv.nl

In het project werkten de corporaties Patrimonium (amsterdam), Staedion (Den Haag), de Woonplaats (groenlo), Cascade (Waalwijk) en Ter Gouw (gouda) samen met Novem en W/E adviseurs duurzaam bouwen.

Deel: ' Woningvoorraad corporaties gloort voor zonnestroom '
Lees ook