Provincie Utrecht

Persbericht

Wonen en zorg worden één begrip

Woon-zorgmarkt in Provinciehuis

27-06-2002 00:00:00
De provincie Utrecht organiseert op 3 juli een woon-zorgmarkt. Aanleiding is een nieuwe stimuleringsregeling van de provincie voor de jaren 2003-2005. Provinciale Staten hebben daarvoor ruim 1 miljoen gereserveerd, met de bedoeling om projecten op het raakvlak van wonen en zorg te realiseren. Dagvoorzitter tijdens deze bijeenkomst is RTL-journalist Frits Wester.
Stel, uw bejaarde ouders wonen nog zelfstandig. Maar dan wordt uw vader ziek en hij heeft zorg nodig. Mogelijk moet hij naar een verpleeghuis, maar dat wil hij niet. Want mensen met een zorgvraag willen meestal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Echter, onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben en personeelstekorten zorgen voor wachtlijsten. Daarom is het uitbreiden van de hoeveelheid zorgwoningen hard nodig.

De provincie Utrecht heeft voor 2002 eenmalig 1.3 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van 10 woon-zorgprojecten. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een provinciale subsidieregeling die zal gelden voor de jaren 2003-2005. Provinciale staten hebben daarvoor ruim 1 miljoen euro gereserveerd. Op de woon-zorgmarkt zullen de 10 projecten zich in afzonderlijke stands presenteren. Een tweetal voorbeelden hieruit.

Zorgflat te Baarn
Initiatiefnemer: Woningbouwvereniging Eemland Een van de 10 projecten die subsidie ontvangen is een zorgflat in Baarn. Door samenwerking tussen woningbouwcorporatie en zorgaanbieder Santvoorde wordt een bestaande flat van 68 woningen, waar veel ouderen wonen, geschikt gemaakt voor ouderenhuisvesting. Daarnaast wordt de flat uitgebreid met 14 woningen, een kinderdagverblijf, een zusterspost en een servicepunt voor ouderen die wonen in de flat, maar ook voor welzijnsactiviteiten voor ouderen uit de buurt. Als 'serviceflat met zorggarantie' positioneert het nieuwe complex zicht in het tussensegment tussen enerzijds zelfstandig wonen en anderzijds wonen in een instelling.

Logeerwoning te IJsselstein
Initiatiefnemer: Woningbouwvereniging IJsselstein De gemeente wil samen met de woningbouwvereniging en Kinderhuis Wijkersloot twee woningen geschikt maken voor tijdelijke opvang kinderen met een lichamelijk en/of meervoudig beperking. Hiervoor moeten de woningen worden aangepast, zoals verbreden van de gangen, aanbrengen van een lift, ruimte voor de scootmobiel, een gemeenschappelijke functionele ruimte en een werkruimte voor het zorgteam om 24uurs zorg te kunnen leveren. Het logeerhuis biedt opvangmogelijkheden in de vorm van logeren, buitenschoolse opvang, opvang bij ziekte ouders, observatie en crisisopvang. Het logeerhuis krijgt een laagdrempelig en open karakter, waar mensen gebruik van moeten kunnen maken zonder allerlei indicatiestellingen vooraf. Ook in het vervolgtraject kan het logeerhuis een rol spelen op het gebied van advisering, ondersteuning en begeleiding.

Overzicht van de 10 woon-zorgprojecten
§ Zorgverlening in de grote Koppel in Zeist, initiatiefnemer: Stichting Woonzorg Nederland
§ Zorgverlening in de Koppel in Utrecht, initiatiefnemer: Stichting Woonzorg Nederland
§ Logeerwoning in IJsselstein, initiatiefnemer: IJsselsteinse Woningbouwvereniging
§ Zorgwoningen in Maarsen, initiatiefnemer: Woningbouwcorporatie Portaal
§ Zorgflat in Baarn, initiatiefnemer: Woningbouwvereniging Eemland § Zorgflat in De Bilt, initiatiefnemer: Woningstichting SSW § Zorgwoningen in Woudenberg, initiatiefnemer: Woningbouwvereniging De Vooruitgang
§ Zorgflat Binnenhof in Zeist, initiatiefnemer: Woningbouwvereniging Kombinatie '86
§ Zorg- en dienstencentrum in Abcoude, initiatiefnemer: Westhoek Woondiensten Abcoude
§ Zorgflat de Lange Wiek Woerden, initiatiefnemer: Stichting gereformeerde Bouwcorporatie voor bejaarden

Programma
15.00 - 15.05 uur: Openingswoord door dagvoorzitter, Frits Wester, journalist
15.05 - 15.20 uur: Speech mw. Kamp, gedeputeerde, gevolgd door interview met Frits Wester
15.20 - 16.20 uur: Woon-zorgmarkt: Stands van de 10 woon-zorgprojecten 16.20 - 16.40 uur: Presentatie van vernieuwend project Liendert-Rustenberg in

Amersfoort, door Adrie ten Brinke en Erik van Ophoven.

16.40 - 17.00 uur: Discussie o.l.v. Frits Wester, met o.a. mevr. Slok-Keijzer (wethouder De Bilt), dhr. Caspers (directeur De Amerpoort), dhr. Heijnen (directeur Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht)
17.00 - 17.30 uur: Aperitief

Meer informatie: Evelien ten bosch, telefoon 030 - 258 2493 of Evelien.ten.Bosch@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Woon-zorgmarkt in Provinciehuis Utrecht '
Lees ook