4,5 procent huurverhoging volgens Woonbond onaanvaardbaar

Het kabinet neemt waarschijnlijk morgen, vrijdag 22 oktober, een beslissing over de maximaal toegestane huurverhoging voor de komende twee à drie jaar.

Berichten in de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad over de huurverhoging in het jaar 2000 zijn dus prematuur. Gisteren lekte uit dat staatssecretaris Remkes het kabinet voorstelt de maximale huurverhoging van 6,5 naar 4,5 procent te verlagen. In eerdere berichtgeving is de indruk gewekt dat de staatssecretaris hierover een akkoord zou hebben gesloten met de Woonbond en de organisaties van verhuurders. Niets is minder waar. De Woonbond stemt niet in met een maximale huurverhoging van 4,5 procent en vindt dit veel te hoog. De Woonbond is van mening dat de komende jaren geen enkele huur met meer dan het inflatiepercentage mag worden verhoogd.

Remkes legt met zijn voorstel de motie Melkert, die door een zeer ruime kamermeerderheid wordt gesteund, naast zich neer. Deze motie vraagt het kabinet ondermeer uit te gaan van een inflatievolgend huurbeleid.

De Woonbond is van mening dat er een einde moet komen aan de huurstijgingen, zoals we die de laatste jaren hebben gekend. Verhuurders hebben daar ruimschoots van geprofiteerd. Woningcorporaties hebben stevig kunnen sparen.

Zelfs met het wegvallen van overheidssubsidies hadden de corporaties naar eigen zeggen genoeg aan een gemiddelde huurverhoging van het inflatiepercentage plus een half procent. Ze hebben echter veel meer geld binnengehaald. En particuliere verhuurders hebben riant meegeprofiteerd van de ruimte die de overheid de woningcorporaties bood. Volgens de Woonbond springen verhuurders er ook met een inflatievolgend huurbeleid goed uit.

De Woonbond wil dat er een eind komt aan de situatie, waarin verhuurders de huur eenzijdig extra kunnen verhogen, zonder dat daar ook maar iets tegenover staat. Deze ‘huurbeleidsvrijheid’ van verhuurders is er de oorzaak van dat huurders stelselmatig minder waar krijgen voor hun geld, dat de voorraad goedkope huurwoningen snel kleiner wordt en dat verhuurders een onnodig extra beslag leggen op de beschikbare middelen voor huursubsidie.

De gemiddelde huurverhoging is de laatste jaren weliswaar gedaald, maar nog steeds worden vele honderdduizenden huurders elk jaar geconfronteerd met te hoge huurverhogingen. Dat leidt tot excessen zoals gedwongen verhuizingen.

Een maximale huurverhoging van 4,5 procent biedt huurders onvoldoende bescherming tegen dit soort excessen.
Tenslotte wil de Woonbond dat er paal en perk wordt gesteld aan de gangbare praktijk om de huur van vrijkomende huurwoningen sterk op te trekken. De Woonbond vindt dat de huurprijs van goedkope woningen bij wisseling van huurders naar niet meer dan 65 procent van de maximaal toegestane wettelijke huur mag worden opgetrokken.

Amsterdam, 21 oktober 1999
Nummer: U99.1011

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met René van Genugten, telefoonnummer (020) 5517700 of (06) 26334172.

Deel: ' Woonbond 4,5 procent huurverhoging onaanvaardbaar '
Lees ook