Wooncorporatie Staedion gunt sloop- en saneerproject aan Verhoef Infra


Focus op EMVI maakt het verschil

DEN HAAG, 20130408 -- Met een reeds goed gevulde orderportefeuille voor 2013 heeft Verhoef Infra haar positie in Den Haag flink verstevigd. In een gesloten aanbestedingsprocedure trok het bedrijf met de goedkoopste inschrijving én met het hoogste puntenaantal aan het langste eind. De verschillen in prijs waren zo klein dat met minder punten het bedrijf de opdracht ook mis had kunnen lopen.

Directeur Klaas Jan de Jong van Verhoef Infra : ”Naast de EMVI verplichting per 1 april a.s. merkten wij bij onze opdrachtgevers dat maatschappelijke betrokkenheid steeds meer invloed kreeg in het gunningsproces. Dit heeft er toe geleid dat wij binnen ons bedrijf structureel aanpassingen hebben doorgevoerd. De gunning van dit project is hiervan een mooie beloning voor onze medewerkers.”

Naast de scherpste prijs kreeg Verhoef Infra ook de beste cijfers voor haar projectplan en presentatie. Het proces van de sloop-, sanerings-, bouwrijp- en woonrijpwerkzaamheden zijn middels een 3D-animatie gepresenteerd aan de beoordelingscommissie samen met een onderbouwing van het projectplan. De 3D-animatie wordt ter beschikking gesteld aan Staedion en wordt tevens gebruikt in de communicatie naar omwonenden en in sollicitatieprocedures.

Daarnaast is erg veel aandacht besteed aan de inzet van werkzoekenden uit de betreffende woonwijk. “Wij wilden écht iets terug kunnen doen voor krachtwijk Transvaal. De wijk kent een zeer hoge werkeloosheid en met de realisatie van dit project gaan wij samen met onze onderaannemers zes medewerkers uit deze wijk werven. Middels een speed-sollicitatie krijgen werkzoekenden de kans om ons te laten zien waarom juist zij een kans verdienen. Met een volle orderportefeuille in deze regio hebben óók wij er alle belang bij lokaal nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken!“ aldus Klaas Jan de Jong.

Verhoef Infra is vorig jaar gestart met de CO2 prestatieladder en heeft inmiddels de derde trede bereikt. Samen met het sloopbedrijf Knijnenburg werd een duurzaam sloopplan opgesteld waardoor afvalstromen direct al hergebruikt kunnen worden binnen ditzelfde project. Dit heeft direct bijgedragen aan een lagere inschrijvingsprijs.

Verhoef Infra is een middelgrote regionale speler op het gebied van infrastructurele werken zoals grondwerk, riolering en wegenbouw. Verhoef Infra bestaat inmiddels 50 jaar en heeft kantoren in Langerak en in de Europoort. Het bedrijf voert veel opdrachten uit voor gemeentes, provinciën, defensie, waterschappen en bedrijven. Het kan de gemeente Den Haag en Utrecht tot haar vaste klantenkring rekenen. Bij Verhoef Infra werken bijna 100 medewerkers.


Deel: ' Wooncorporatie Staedion gunt sloop- en saneerproject aan Verhoef Infra '
Lees ook