Gemeente Haarlem

Kwaliteitspanel Woondiensten Haarlem: "goed en deskundig geholpen maar geen woning "

Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem is akkoord gegaan met de reactie op het rapport "Woondiensten Haarlem, kwaliteitpanels met burgers, professionals en ambtenaren". Vanuit het besef dat Haarlem nooit aan de grote vraag naar woningen kan voldoen, willen we alle klanten van de gemeente goed en deskundig helpen. Uit de vorige kwaliteitspanels is reeds gebleken dat de gemeente zich kwetsbaar opstelt, maar de panels geven goede aanbevelingen om de service van de gemeente te verbeteren. Zo onderschrijft de gemeente ook deze bevindingen en stelt het volgende voor:
* in afstemming met de toekomstige Publieksdienst moet er een centraal informatiepunt komen voor woondiensten.
* De gemeente verzoekt de Stichting Woningwinkel Zuid-Kennemerland om met voorstellen te komen de informatieverstrekking te optimaliseren.

* Op basis van ervaringen bij andere organisatie-onderdelen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van personen en diensten nog verder te verbeteren. Met de reorganisatie van de afdeling Wonen is hiervoor al een aanzet gegeven.
* Met de reorganisatie van de afdeling Wonen is ook al een verandering van werkwijze in gang gezet om daarmee de deskundigheid en de eenduidigheid te vergroten.

Kwaliteitspanel Woondiensten

Het onderzoek is gehouden in januari 1999 door een onafhankelijk onderzoeksbureau PQR met als doel na te gaan wat de ervaringen zijn met de woondiensten in Haarlem. Dit moet basis zijn voor verbetering van de dienstverlening en communicatie. Het gaat hier om diensten rond bestaande woningen (verhuur, verkoop, woningverbetering huursubsidies, etc.) niet om nieuwbouw. Het onderzoek bestond uit vier groepsdiscussies van twee uur met burgers (twee groepen van voornamelijk huurders), professionals (corporatie, makelaars, etc.) en ambtenaren.

1 juli 1999

persberichten

Deel: ' Woondiensten Haarlem 'Goed en deskundig, maar geen woning' '
Lees ook