Gemeente Den Haag

2001-09-04: Woonfunctie Rivierenbuurt met vier locaties versterkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft 4 september ingestemd met de stedenbouwkundige visie van de Luxemburgse architect Rob Krier voor een aantal locaties in de Rivierenbuurt. Het gaat om de locaties Boomsluiterskade, Spui/ Lamgroen, de locatie van de Staatsdrukkerij aan Boomsluiterskade en Christoffel Plantijnstraat en van de drankengroothandel in de Christoffel Plantijnstraat. Deze studie wordt vijf september aan de bewoners van de Rivierenbuurt gepresenteerd, terwijl de commissie ROSV de opvattingen van Krier 12 september bespreekt. Vervolgens worden op basis van deze uitgangspunten planvoorstellen uitgewerkt die voor het einde van het jaar 2001 bestuurlijk worden vastgesteld.

Rob Krier kreeg in september 2000 opdracht van de gemeente om een samenhangende visie voor de vier locaties in de Rivierenbuurt te ontwikkelen.

Deze visie is de basis voor ontwikkelingen op korte en lange termijn. Met de vestiging van het voorkeursrecht voor de locaties Spui/Lamgroen en Haagse Drukkerij aan de Boomsluiterskade en het aankoopvoorstel voor de SDU locatie, heeft de gemeente al aangegeven een rol te willen spelen bij de ontwikkeling van deze locaties.

Boomsluiterskade

In de visie van Krier moet het historiserend wonen aan dit deel van de grachten-wand hersteld worden. Hij denkt aan realisatie van grachtenpanden vanaf de kop van de Pletterijkade tot en met het dichtgetimmerde pand van de voormalige Haagse Drukkerij. De rooilijn moet hierbij naar voren geschoven worden. Om de grachtenwand af te maken stelt hij voor twee appartementen te bouwen boven de inrit op het binnenterrein. Het herstel van de grachtenwand wordt in de visie van Krier versterkt als de bebouwing op het binnenterrein gesloopt wordt en het binnenterrein zelf ingericht wordt voor parkeren en groen. Omdat een deel van de locatie Boomsluiterskade enige jaren geleden is vernieuwd, heeft de gemeente de ontwikkeling Boomsluiterskade in twee fasen geknipt.

Spui/Lamgroen

Voor het Spui/Lamgroen stelt Krier voor de bebouwing tussen Spui, Lamgroen en Ververstraat te slopen. Op de vrijgekomen locatie denkt de architect aan een slank en markant gebouw van maximaal 50 meter hoog met duurdere koopwoningen. Voor de onderste twee lagen denkt Krier aan een winkel- en bedrijfsachtige bebouwing, terwijl het parkeren op te lossen is met een ondergrondse parkeergarage voor 100 autos.

Christoffel Plantijnstraat

In de visie van Krier zou de hier gevestigde drankengroothandel moeten wijken voor een woonbestemming. Na verplaatsing van het bedrijf en sloop wil hij een nieuwe straat aanbrengen tussen de Pletterijstraat en Christoffel Plantijnstraat. Aan deze laatste straat kan dan een appartementencomplex gebouwd worden met circa vijftig goedkope huurwoningen.

De SDU locatie

Voor de locatie van de Staatsdrukkerij denkt Krier aan een woningbouwplan met circa 170 woningen met bijbehorende parkeermogelijkheden. Het gaat grotendeels om woningen in de duurdere koopsector. Circa 45 woningen worden in de middeldure huursector gerealiseerd. Om stedenbouwkundige redenen acht hij het gewenst om te zijner tijd ook de naastgelegen AZIVO-vestiging met de ouderenwoningen er boven, bij de planontwikkeling te betrekken. Krier vindt deze locatie in de bocht van de gracht namelijk zeer geschikt voor een nieuwe ontwikkeling. Deze planuitbreiding wijst het college echter af.

4 september 2001

last update: 4 september 2001 ;pag.: 8155; auteur: 77

Zoekwoorden:

Deel: ' Woonfunctie Haagse Rivierenbuurt met vier locaties versterkt '
Lees ook