Gemeente Almere

Persbericht 185

23 juni 1999

WOONKOSTENTOESLAG IN AFWACHTING VAN REPARATIE HUURSUBSIDIEWET

Vanaf 1 juli 1999 wordt in verband met een wijziging in de huursubsidiewet, geen huursubsidie meer gegeven als de aanvrager of iemand die in hetzelfde huis woont, nog niet rechtmatig in Nederland verblijft. De gemeente Almere heeft besloten deze mensen, vooruitlopend op de eventuele reparatie van de huursubsidiewet, woonkostentoeslag te geven via de afdeling Sociale Zaken. De woonkostentoeslag bedraagt evenveel als wat men aan huursubsidie zou krijgen.

Het ministerie van VROM die de huursubsidiewet uitvoert, bekijkt of het mogelijk is dat degenen die door de wijziging in de huursubsidiewet vanaf 1 juli geen recht meer hebben op huursubsidie, toch nog recht krijgen op huursubsidie. Het kan nog wel even duren voordat duidelijk is wat de verandering van de huursubsidiewet zal zijn. Op het moment dat de huursubsidiewet wordt aangepast en men -met terugwerkende kracht- weer huursubsidie krijgt, moet de woonkostentoeslag aan Sociale Zaken worden terugbetaald.

Degenen die -doordat ze nog niet rechtmatig in Nederland verblijven of iemand in huis hebben wonen die nog niet rechtmatig in Nederland verblijft- geen recht meer hebben op huursubsidie, kunnen zich melden bij bureau Wonen in het Stadhuis (C203). Zij dienen het ingevulde aanvraagformulier huursubsidie en alle benodigde bewijsstukken mee te nemen. Degenen die zich al bij bureau Wonen hebben gemeld en het aanvraagformulier met alle bewijsstukken hebben ingeleverd, krijgen schriftelijk bericht van bureau Wonen.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Woonkostentoeslag in in Almere '
Lees ook