Gemeente Deventer

Herontwikkeling Zandweerd-Noord, Platvoet, Borgele en Keizerslanden, Tuindorp en de Ziekenhuisbuurt

Woonunie en Hanzewonen presenteren visie herontwikkeling wijk 4 aan gemeente

De directeuren van de woningcorporaties Hanzewonen en Woonunie hebben onlangs een werkboek aangeboden aan wethouder G. Hiemstra, waarin zij hun gezamenlijke visie geven op de gewenste ontwikkelingen voor wijk 4. Corporaties en gemeente willen nu binnen enkele weken komen tot een gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor deze wijk.

De mogelijke herontwikkeling van wijk 4 is al enkele jaren onderwerp van gesprek. Wijk 4 omvat de buurten Zandweerd-Noord, Platvoet, Borgele en Keizerslanden, Tuindorp en de Ziekenhuisbuurt. Het is belangrijk dat deze wijk niet alleen nu maar ook in de toekomst een wijk is waar velen plezierig kunnen wonen. Dit vraagt om investeringen om daarmee het wonen, werken en leven in de wijk goed te houden. Het gaat daarbij niet alleen om woningen, maar ook over het gebruik van de openbare ruimte en het aanbod van voorzieningen. Voorbeelden van maatregelen zijn: woningverbetering, sloop en nieuwbouw en verkoop van huurwoningen. En verder verbeteren van de wegen in de wijk, parken en groenstroken, winkels en zorgvoorzieningen en scholen.

Gezamenlijke visie

De gemeente, Hanzewonen en Woonunie werken samen aan een ontwikkelingsvisie. Deze visie vormt het kader waarbinnen de komende vijftien jaar allerlei projecten in de wijk tot stand kunnen komen. De corporaties hebben hierin een belangrijk aandeel. Hanzewonen en Woonunie werken daarbij nauw samen. In het werkboek, dat nu aan de gemeente is overhandigd, hebben de woningcorporaties een voorstel gedaan hoe de wijk er over vijftien jaar uit kan zien.

De groene Kroon

Th. Oosterhuis, directeur van Woonunie: "We zijn blij dat we ons aandeel in de toekomstvisie op wijk 4 nu kunnen presenteren. De gemeente heeft eerder al aangekondigd met de meeste van onze plannen in te stemmen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we er binnen enkele weken een gezamenlijk plan van kunnen maken." H. Kwint, directeur van Hanzewonen vult aan: "Niet alleen voor onze huurders maar voor alle bewoners van wijk 4 wordt het een prachtige wijk. In onze visie is wijk 4 "De Groene Kroon" van Deventer. Wanneer we de kaart van Deventer voor ons hebben vormt de noordkant van de stad van de IJssel tot aan de Raalterweg als het ware de kroon op de stad. Wat opvalt in dit gebied is het vele groen. Dit groene karakter is één van de sterke kanten van de wijk, die in onze visie nog verder versterkt kan worden tot de "groene kroon" van Deventer. Onder deze naam zullen we de komende jaren samenwerken bij de herontwikkeling van wijk 4".

De gemeente en de corporaties verwachten hiermee rond de jaarwisseling klaar te zijn. Vanaf dat moment worden de ideeën ook aan de wijkbewoners gepresenteerd. De corporaties en de gemeente pakken de communicatie rondom de herontwikkeling samen op. De wijkbewoners krijgen informatie via een speciale wijkkrant en nieuwsbrieven en er komt een informatiecentrum in de wijk. Overigens duurt de voorbereiding van de eerste projecten zeker tot 2003; daarna begint de daadwerkelijke uitvoering pas.

Deel: ' Woonunie en Hanzewonen presenteren visie herontwikkeling '
Lees ook