Federatie van Ouderverenigingen

Persbericht: Prijs voor kinderboeken

25 september 2001

Kinderboeken lezen: wie durft?

Er zijn goede kinderboeken over mensen met een verstandelijke handicap. Misschien niet zo veel, maar voldoende om ze eens voor het voetlicht te halen. Kent u kinderboeken of jeugdliteratuur waarin mensen met een verstandelijke handicap voorkomen, draag ze dan voor voor de Woord-en-Beeld-prijs 2001.

Dit jaar gaat de Woord-en-Beeld-prijs over jeugdliteratuur. De prijs gaat naar de auteur van een kinderboek of een boek voor jongeren dat een goed beeld geeft van verstandelijk gehandicapten. Hoe komen mensen met een verstandelijke handicap in beeld? Wat vindt de schrijver van ze en hoe laat de tekenaar ze zien?

Zoals elk jaar bestaat de onafhankelijke jury uit deskundigen. Maar wie is er nu deskundiger op het gebied van jeugdliteratuur dan de lezers van deze boeken? Vandaar dat we ook op zoek zijn naar jongeren die lezen leuk vinden en die mee zouden willen werken aan het beoordelen van deze boeken. Wie durft?

Kent u een mooi boek over iemand met een verstandelijke handicap, laat het ons dan weten. Hebt u zich vreselijk geërgerd aan een boek waarin verstandelijk gehandicapten meespelen, schrijf het ons. Stuur ons uw naam en adres, de titel van het boek en de naam van de schrijver, en beschrijf wat u van het boek vindt. En voor degene die het winnende boek heeft voorgedragen, is er ook een prijs.

De Woord-en-Beeld-prijs is in 1994 ingesteld door de Stuurgroep Beeldvorming. Hierin werken onder meer de Vereniging Somma, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, LFB Onderling Sterk en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.

Wilt u meer weten over de Woord-en-Beeld-prijs? Kent u een boek dat de prijs verdient? Neem dan contact op met Aartjan ter Haar, secretaris van de jury. Postbus 85276, 3508 AG Utrecht. Telefoon (030) 2363767 of e-mail info@fvo.nl. De uiterste inzenddatum is 20 oktober.

Deel: ' Woord-en-beeld-prijs over jeugdliteratuur '
Lees ook