Ingezonden persbericht

Woord-en-Beeld-prijs voor kinderboeken naar André Boesberg en Hilde Vandermeeren

De auteurs Boesberg en Vandermeeren winnen prijs voor positieve beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap in jeugdliteratuur

De jaarlijkse Woord-en-Beeld-prijs gaat in 2002 naar André Boesberg voor zijn boek Anders is niet gek en naar Hilde Vandermeeren voor Een huis om in te verdwalen. In beide kinderboeken wordt een natuurlijk beeld geschetst van iemand met een verstandelijke handicap die er gewoon bij hoort. Eigenaardigheden en problemen worden niet uit de weg gegaan, maar de realistische beschrijving is nergens stigmatiserend. Het zijn warme, leuke en spannende boeken die met veel humor geschreven zijn. Beide boeken dragen bij aan positieve beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap. De prijs is op zaterdag 25 mei 2002 uitgereikt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.
Dit jaar waren er twee deskundige jury's: een van kinderen en jongeren, de lezers van de boeken, en een vakjury. Beide jury's hebben 30 recente kinderboeken beoordeeld.
De vakjury bestond uit deskundigen op het gebied van beeldvorming, communicatie en jeugdliteratuur. Zij stelde vast dat het hard nodig is dat er aandacht besteed wordt aan positieve beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap in kinderboeken. Helaas zijn er nog maar weinig goede boeken waarin mensen met verstandelijke handicap een rol spelen. De jury koos Een huis om in te verdwalen van Hilde Vandermeeren uit 2002 omdat het een goed kinderboek is, met een goede rol voor de verstandelijk gehandicapte Marte. Zij neemt geen uitzonderingspositie in; zij hoort gewoon bij het gezin. Nergens werkt haar beschrijving stigmatiserend. 'Een warm, leuk en spannend boek dat met veel humor is geschreven,' aldus de vakjury.

De jeugdjury bestond uit zeven jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Zij hebben een aantal leuke boeken over mensen met een verstandelijke handicap gelezen. Niet alleen de inhoud, maar ook de titel en de kaft van het boek zijn belangrijke blikvangers, volgens de jeugdjury. Zij kozen voor Anders is niet gek van André Boesberg uit 1999 omdat het een realistisch boek is. Mensen met een verstandelijke handicap worden niet altijd geaccepteerd door de omgeving, ook niet als je op een gewone basisschool zit. Maar uiteindelijk komt alles goed. Kortom, een leuk en spannend boek om te lezen.

De Woord-en-Beeld-prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag. De prijs gaat ieder jaar naar een persoon of een organisatie die in de media op een positieve manier mensen met een verstandelijke handicap in beeld brengt. Dit jaar is gekozen voor jeugdliteratuur omdat kinderen in het dagelijkse leven weinig mensen met een verstandelijke handicap tegenkomen. Via kinderboeken kunnen kinderen zich op informele wijze een beeld vormen van mensen met een handicap die er gewoon bij horen.

De Woord-en-Beeld-prijs is in 1994 in het leven geroepen door de Stuurgroep Beeldvorming. In deze Stuurgroep participeren onder meer Somma, VGN, Federatie van Ouderverenigingen, LFB 'Onderling Sterk' en het Ministerie van VWS.

Deel: ' Woord-en-Beeld-prijs voor kinderboeken Boesberg en Vandermeeren '
Lees ook