Wordt de jeugdzorg nu echt veiliger voor jongeren?


Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Driebergen-Rijsenburg, 20130514 -- De commissie-Rouvoet presenteert vandaag het ‘Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’. Tijdschrift kindermishandeling (TKM) publiceert een gratis, online special over het nieuwe kwaliteitskader.

Een organisatiedeskundige, slachtoffer, de Kinderombudsman en commissievoorzitter André Rouvoet komen aan het woord over nut en noodzaak van een kwaliteitskader. Tijdschrift Kindermishandeling heeft het nieuwe kader samengevat en biedt ook een inkijk in de manier waarop een instelling werkt aan het voorkomen van seksueel misbruik.

‘2% van het misbruik in instellingen opgemerkt’

De commissie-Samson publiceerde in oktober 2012 publiceerde zijn eindrapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Met schokkende conclusies. Jongeren in residentiële jeugdzorginstellingen melden ruim 2,5 zo vaak slachtoffer te zijn van seksueel misbruik als kinderen in pleeggezinnen. Kinderen met een verstandelijke beperking lopen nog eens 3 keer zoveel risico. En slechts 2% van het misbruik wordt opgemerkt door de professionals die met deze kinderen werken.

Jeugdzorg Nederland stelde vervolgens een onafhankelijke commissie in onder leiding van oud-minister André Rouvoet. De commissie kreeg de opdracht het 'kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg te ontwikkelen'.

Tijdschrift Kindermishandeling, het enige online vakblad in Nederland over de aanpak van kindermishandeling, sprak met:

Irene Sonnema, sprak met de commissie-Samson over haar misbruikverleden:

'Tja, het Kwaliteiskader van Rouvoet. Wat moeten we met dat kader? Ik hoop maar dat het meer is dan alleen zaken voor de bühne regelen. Hoe gaan ze de situatie voor kinderen in tehuizen écht verbeteren? Als kinderen van sommige instellingen niet eens met de commissie-Samson mochten praten?’

Commissievoorzitter André Rouvoet:

‘Alle bij Jeugdzorg Nederland aangesloten instellingen hebben zich vooraf gecommitteerd aan wat onze commissie vaststelt. Dat is voor mij een belangrijk signaal dat de jeugdzorgsector zich er niet met een jantje-van-leiden van af wil maken. 'We kunnen niet falen’, is mij gezegd.'

Kinderombudsman Marc Dullaert:

‘Wat me verbaast, is dat er geen zaken op korte termijn worden gerealiseerd: wat doen we voor de kinderen die nu een veilige omgeving nodig hebben in jeugdzorg? Zij kunnen niet wachten op een kwaliteitsslag op de lange termijn.’

Hoogleraar interim-management Leo Witvliet:

‘Natuurlijk kan het kwaliteitskader helpen seksueel misbruik op de agenda van jeugdzorgorganisaties te krijgen. De vraag is of het enige relevantie heeft  voor de professionals die dagelijks met kinderen en jongeren werken.’ 

Mariëlle Dekker, hoofdredacteur Tijdschrift Kindermishandeling:

‘Eerder noemde ik de commissie-Rouvoet een “herhaling van zetten”. We hebben immers al de nodige verbeterplannen, taskforces en onderzoekscommissies achter de rug. Ondanks deze scepsis vooraf, heeft het kwaliteitskader van de commissie-Rouvoet me aangenaam verrast.’ 

Gratis abonnement
Tijdschrift Kindermishandeling is een gratis online vakblad. Aanmelden voor een gratis TKM-abonnement kan via: www.tkmnieuws.nl.Noot voor redacties:

Deel: ' Wordt de jeugdzorg nu echt veiliger voor jongeren? '
Lees ook