Novem


Workshop Alternatieve Motorbrandstoffen en aandrijfsystemen; ervaringen en perspectieven in de Beneluxlanden

19/3/1999 19/3/1999
Luxemburg, Conferentiecentrum Kirchberg

In samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Agence de lEnergie Luxembourg en de Benelux Economische Unie organiseert Novem in het Congrescentrum in de stad Luxemburg een eendags workshop om de stand van zaken en inzichten uit te wisselen op het gebied van beleid, praktijktoepassing en praktijkervaringen rond alternatieve motorbrandstoffen en aandrijfsystemen. Op het programma staan voor het onderdeel Beleid presentaties met de titels:: De schone schijn van alternatieve brandstoffen;;Demonstraties, een noodzaak op weg naar marktiontroductie;;de Nederlandse programmas ter stimulering van alternatieve, schonere brandstoffen;; de nieuwe motorbrandstoofen en alternatieve voertuigen in het Vijfde Kaderprogramma van de Europese Unie.

Op het programma staan voor het onderdeel Praktijk presentaties met de titels: Praktijkervaringen, perspectieven en conclusies;; Praktijkervaringen met de elektrische auto in Luxemburg;; Praktijkproef met lichte distributiewagen (Volvo) met LPG bij een transportbedrijf;; de Specififieke Troeven van Aardgasvoertuigen t.o.v. andere alternatieven, een evaluatie;;Ervaringen van de MIVB met bussen op alternatieve brandstoffen in Brussel;; de Elektrische en Hybride Bussen in de Stad Luxemburg;;Dordrecht kiets voor LPG-bussen op basis van ervaringen met alternatieven;; De resultaten van de postbestelling met voertuigen op LPG

Bestemd voor:
Adviseurs, beleidsontwikkelaars, beleidsuitvoerders, functionarissen op het gebied van research en ontwikkeling en in het management van ondernemingen voor (openbaar) vervoer

Kosten:
100 Euro

Deelname:
Aanmelding kan bij het onderstaand adres voor Meer Informatie of rechtsreeks bij Novem, ter attentie van de heer drs. H.P. Aaldring

Meer informatie
Secretariaat Benelux Economische Unie t.a.v. mevrouw Agnès Delalieux of de heer Jan Daneels, Regentschapsstraat 39, B-1000 Brussel, telefoon +32 2 519 3902, fax +32 2 513 4206

Aanvraag aanmeldingsformulier: p.aaaldring@novem.nl

A999AO01

Deel: ' Workshop Alternatieve motorbrandstoffen en aandrijfsystemen '
Lees ook