Landbouwuniversiteit Wageningen


*do 01-04-99 HEEFT CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN OPEN TEELTEN NOG TOEKOMST?


tijd 09:30-12:30 uur

plaats AB-DLO, Bornsesteeg 65, Wageningen
onderwerp workshop 'Chemische onkruidbestrijding in open teelten: naar een verdere vermindering van middelengebruik'
informatie AB-DLO, dr.ir. C. Kempenaar, tel. 0317-475830, e-mail: C.Kempenaar@ab.dlo.nl
internet https://www.ab.dlo.nl/congres/onkrb2000.html

In het jaar 2000 moet het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) met 45 procent verminderd zijn ten opzichte van de referentieperiode 1984/1985. Op dit moment is het herbicidengebruik met een kwart verminderd, zodat het ernaar uit ziet dat de doelstelling uit het Meerjarenplan Gewasbescherming niet gehaald wordt. Hoe kan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen verder gereduceerd worden? Een nieuwe manier van gewasbescherming, de Minimum Lethale Herbicidedoseringsmethode, maakt het mogelijk gewas voldoende te beschermen en tegelijkertijd het herbicidengebruik te minimaliseren.

Deel: ' Workshop Chemische onkruidbestrijding in open teelten '
Lees ook