Nieuwsbericht

Binnenkort start inschrijving workshops: Competenties in de procesindustrie'

Competentiemanagement', Competentie gebaseerd opleiden', Erkenning van Verworven Competenties'; deze begrippen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Duidelijk is, dat competentiemanagement een steeds belangrijker plaats gaat innemen in het personeelsbeleid van bedrijven.

In de procesindustrie bestaat steeds meer behoefte aan allround functies of aan zogenoemde multi-skilled operators'. Een bedrijf dat snel op economische en technologische veranderingen wil kunnen in spelen, heeft flexibel inzetbare werknemers nodig. Dit stelt eisen aan competenties van werknemers. In dit kader kan het voor bedrijven interessant zijn vast te stellen welke competenties er bij de bedrijfsstrategie passen en over welke competenties werknemers beschikken.

Naast deze vorm van competentie-inventarisatie kennen we ook de EVC-procedures. In deze procedures gaat het om Erkenning van Verworven Competenties. Werknemers die zonder vakdiploma al jaren een vak uitoefenen hebben vaak via deze informele leerweg heel wat kennis en ervaring opgedaan. Die kennis en ervaring kan betrekking hebben op competenties die onderdeel uitmaken van (deel-)kwalificaties van een VaPro-diploma. In EVC-procedures worden deze competenties met behulp van verschillende instrumenten in kaart gebracht en gerelateerd aan VaPro- (deel-)kwalificaties. Op grond van de verzamelde bewijzen' kunnen kandidaten in aanmerking komen voor uitkering van certificaten of deelkwalificaties.
Zowel VaPro als OVP hebben de laatste jaren heel wat expertise opgebouwd op het gebied van competentie inventarisatie in de procesindustrie.

Binnenkort: workshops voor bedrijven
Speciaal voor opleidingsfunctionarissen, P&O-ers en productieleiders van bedrijven organiseren VaPro en OVP gezamenlijk een aantal workshops rond het thema competenties in de procesindustrie'. In de workshops wordt ingegaan op de achtergronden van competentiemanagement, er worden voorbeelden gegeven van good practices' in het werken met competenties en er wordt ingegaan op het Erkennen van Verworven Competenties (EVC). Tijdens de workshops is er ruime gelegenheid opgedane ideëen en ervaringen uit te wisselen met vakcollega's.

De workshops worden tussen 27 november en 13 december georganiseerd in 8 regio's in Nederland. De regio's en data zijn opgenomen in onderstaand schema. Meer informatie over locaties en wijze van aanmelding wordt opgenomen in het eerstvolgende nummer van VaProcessor (verschijning: half oktober) en op deze site.

REGIO DATUM
omgeving Groningen: dinsdag 27 november
omgeving Ommen: woensdag 28 november
omgeving Arnhem: donderdag 29 november
omgeving Den Bosch: dinsdag 4 december
omgeving Zoetermeer: donderdag 6 december
omgeving Haarlem: dinsdag 11 december
omgeving Roermond: woensdag 12 december
omgeving Roosendaal: donderdag 13 december

Deel: ' Workshop 'Competenties procesindustrie' van VaPro van start '
Lees ook