Workshop Coördinatie Energiedata

Op woensdagmiddag 24 februari 1999 organiseert het CBS in samenwerking met het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) een workshop getiteld "Coördinatie Energiedata".

In het verleden bleken energiedata uit verschillende bronnen moeilijk of zelfs helemaal niet onderling vergelijkbaar. Voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en anderen was dit een groot probleem. Om hier iets aan te doen werken CBS en ECN sinds enige tijd aan de realisatie van een algemeen te gebruiken database met eenduidige informatie over energieverbruik en –besparing in Nederland.

Tijdens de workshop zullen de organisatoren de toekomstplannen nader toelichten. Hierbij zal worden ingegaan op de noodzaak van samenhang tussen gegevens uit verschillende bronnen. De rode draad van de workshop is dan ook de coördinatie van energiedata.

De workshop is bedoeld voor leveranciers en gebruikers van energiegegevens. Voor een gratis brochure kunt u contact opnemen met:

Energieonderzoek Centrum Nederland

Postbus 1

1755 ZG Petten

Tel: +31 (0)224 – 564 429

Fax: +31 (0)224 – 563 338

E-mail: vanarkel@ecn.nl

http://www.cbs.nl/nl/agenda/workshop-energiedata.htm

Laatst gewijzigd: 27 januari 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Workshop Coördinatie Energiedata '
Lees ook