Katholieke Universiteit Brabant

Workshop 'duurzame ontwikkeling' - 4 en 5 maart op KUB Tilburg

In 1998 hebben de Universiteiten van Wageningen (LUW), Utrecht (UU), Tilburg (KUB) en de Universidad Nacional (Costa Rica) een Inter University Consortium on Sustainable Development' (IUCSD) opgericht. Doel is samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs rondom het thema duurzame ontwikkeling te stimuleren. Nu het IUCSD' formeel is opgericht, is de workshop bedoeld om:

* gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen van het IUCSD initiatief en een visie te ontwikkelen op de wijze waarop het gaat functioneren;

* een basis te leggen voor toekomstige samenwerking tussen medewerkers van de deelnemende universiteiten en netwerken op te bouwen;

* gebieden te identificeren die potentieel van groot belang zijn om onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling tot stand te brengen en verder uit te bouwen.

Duurzame ontwikkeling, is de uitgangsstelling van de organisatoren, is een veelgebruikt begrip dat echter zeer verschillend wordt geïnterpreteerd. De workshop, die georganiseerd wordt door het IVO, Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de KUB en het expertise-centrum Globus eveneens van de KUB, bevat daarom vier stappen:

1. Formele presentatie over de samenwerkingsovereenkomst IUCSD. De opening geschiedt door Rector Magnificus prof. dr. Len F.W. de Klerk, waarna uitgangspunt en doel van het IUCSD wordt verwoord door M. Sc. A. Pichardo, director van CINPE, (International Centre in Economic Policy for Sustainable Development van de Universidad Nacional, Costa Rica).

2. Enkele state of the art' reviews over duurzame ontwikkeling en de uitdaging die deze biedt voor universitair onderzoek en onderwijs. De introductie (en het voorzitterschap in de loop van de twee daagse workshop) is in handen van prof. dr. N.J. Roome (Faculty of Economics Tilburg University / Globus). Vervolgens vinden korte inleidingen plaats door:

+ prof. drs. R.F.M. Lubbers (Tilburg University): An overview of Political Issues in Sustainable Development
+ prof. dr. J.B. Opschoor (Institute of Social Studies): Contemporary Issues in Sustainable Development: An Academic View

+ drs. ir. S.C. de Hoo (Rabobank international): A Business View on Sustainable Development and the Challenge for Universities

+ A Costa Rican View on Sustainable Development
3. In subgroepen vindt een analyse plaats van duurzame ontwikkeling. Het idee duurzame ontwikkeling roept fundamentele vragen op over het algemene patroon van productie en consumptie. Daarom dient bestudering ook op een anders dan de traditionele wijze plaats te vinden, waarbij ofwel monodisciplines (economie, sociologie, biologie) ofwel sectoren (landbouw, de automobielindustrie, etc.) centraal staan.
Het gaat er om duurzame ontwikkeling te bestuderen aan de hand van een aantal systemen: Er wordt gekozen voor een bestudering aan de hand van 6 sd' (sustainable development) systemen, te weten: cultuur, overheid en onderwijssystemen; voedselzekerheid en voedingssystemen; productie en consumptienetwerken; natuurlijke en biologische bronnen; energie systemen; technologie en innovatie systemen. Elke systeembenadering wordt ingezet met een 'challenge paper', een uitdagende inleiding. Daarna is de inzet om traditionele afbakeningen tussen wetenschappelijke disciplines te slechten, onverwachte invalshoeken te ontdekken en perspectieven om te komen tot een multi-disciplinaire samenwerking in kaart te brengen.

4. Tenslotte zullen tijdens de tweede dag enkele actieplannen worden geformuleerd
Persvertegenwoordigers, die geïnteresseerd zijn in de workshop, kunnen nadere informatie krijgen bij : drs. G. Mevis, IVO; tel: 013 - 4668296 / 2264 fax: 013 - 4663015; e-mail: G.H.E. Mevis@kub.nl


24-02-1999 KUB

Deel: ' Workshop 'duurzame ontwikkeling' KUB Tilburg '
Lees ook