Novem


Workshop Energiezuinig bouwen op vrije kavels

9/6/1999 9/6/1999
Assen

Tijdens deze workshop wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor gemeenten, om energiezuinig bouwen op vrije kavels te realiseren. Verder wordt er gekeken naar de eigen gemeentelijke ervaringen van de deelnemers aan de workshop op dit gebied. Zo krijgen deelnemers de mogelijkheid opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen.

Verschillende partijen
Onderzoek wijst uit dat het energieverbruik in nieuwbouwwoingen gebouwd in opdracht van particulieren op vrije kavels achterhalf keer zo hoog is dan bij projectmatige bouw. Bij het bouwen op vrije kavels zijn veel verschillende partijen bestrokken. Dat kunnen opdrachtgevers zijn, bijgestaan door een architect of een catalogusbouwer. Maar ook verschillende afdelingen binnen de gemeente, zoals Grondzaken, Bouw- en Woningtoezicht en de PR-afdeling. Het vraagt dan oko vaak een grote tijdsinvestering om te zorgen dat op vrije kavels duurzaam en zo energiezuinig mogelijk wordt gebouwd.

Bestemd voor:
Gemeentelijke ambtenaren betrokken bij grondzaken, bouw- en woningtoezicht, PR/communicatie, energiebesparing, stedenbouw en volkshuisvestig

Kosten:
HFL 295,-- exclusief BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: info@novem.nl

A995AW03

Deel: ' Workshop energiezuinig bouwen op vrije kavels '
Lees ook