Novem


Workshop Geld als Water

26/2/1999 26/2/1999
De Reehorst, Ede

In het kader van de meerjarenafspraak energie-efficiencyverbetering tussen de zuivelindustrie en de rijksoverheid begeleidt Novem de zuivelbedrijven bij het verbeteren van de energie-efficiency en vermindering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten. NZO, NIZO en Novem hebben de handen ineen geslagen om de zuivelindustrie op een praktische en directe wijze te ondersteunen bij het verminderen van water- en energiegebruik. De succesvolle resultaten van gehouden onderzoek zullen tijdens de workshop Geld als Water in een aantal praktische cases gepresenteerd worden aan functionarissen uit de zuivelindustrie. De workshop zal onder voorzitterschap staan van de heer drs. W.S.J.M. Buck van Friensland Coberco Dairy Foods.

Optimalisatie watergebruik
Elk zuivelbedrijf heeft te maken met het gebruik van water als proceswater en water als reinigingsmiddel. Het water dat gebruikt wordt moet om milieu-hygiënische redenen van een uitstekende kwaliteit zijn. Nara verwachting zal de prijs van het grond- en drinkwater dat hiervoor gebruikt wordt in de nabije toekomst enrom gaan stijgen. Bovendien staat de hoeveelheid grondwater die door bedrijven mag worden ingezet enorm onder druk. Voor veel bedrijven reden genoeg om naarstig op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden en alternatieven.

Doelstellingen van de workshop
a. de deelnemers praktische maatregelen aanreiken om het watergebruik te verminderen en de procesapparatuur beter te benutten, waardoor het energiegebruik en de milieubelasting afnemen;

b. de beschikbare kennis over te dragen aan (functionarissen in) de zuivelindustrie en tevens te inventariseren welk aanvullend onderzoek volgens de zuivelindustrie noodzakelijk of gewenst is.

Vier centrale themas
1 Terugwinning warmte en water - gebruiksmogelijkheden brüdencondensaat; - gebruik restwarmte afvalwater; - beschikbare besparingsmogelijkheden

2 Integrale waterbesparing - hergebruik van water -
waterpinchtechnologie - alternatieven voor grondwatergebruik

3 Optimaal reinigen - CIP reinigen - reinigen membraaninstallaties

4 Opwerken van afvalwater - sluiten van waterkringlopen - wateropwerkingstechnologie

Programma van de workshop (voorlopig)
09:30 - 10:00 uur Ontvangst en koffie 10:00 - 10:30 uur Welkomstwoord door Ir. R.C.J. Ongenae van Novem bv Inleiding door (spreker volgt) 10:30 - 10:50 uur Nieuwe ontwikkelingen in de technologie door ir. G. Bargeman van NIZO 10:50 - 11:10 uur Praktijkcase Watermanagement door dr.ir. J. Hiddink van Arcadis 11:10 - 11:30 uur Koffiepauze 11:30 - 11:50 uur Praktijkcase waterbesparing Friesland Coberco Dairy Foods Groningen 11:50 - 12:10 uur Praktijkscase systematische aanpak voor waterbesparing door ir. F. van Esch van Cerestar 12:10 - 12:20 uur Beantwoording van vragen 12:20 - 13:20 uur Lunchpauze 13:20 - 15:00 uur Discussies in subgroepen 15:00 - 15:20 uur Koffie-/theepauze 15:20 - 16:00 uur Presentaties uit de subgroepen 16:00 - 16:20 uur Forumdiscussie 16:20 - 16:50 uur Samenvatting en afspraken voor vervolgactiviteiten 16:50 - 17:30 uur Afsluiting en borrel.

Bestemd voor:
Productiemanagement (bedrijfsleiders), hoofden technische dienst en energie- en milieumanagement

Kosten:
NLG 200,-- ex BTW

Aanvraag aanmeldingsformulier: n.wijns@novem.nl

Deel: ' Workshop Geld als Water '
Lees ook