Gemeente Zoetermeer

Maandagavond 15 maart

Workshop 'Gender en diversiteit'

Op maandag 15 maart aanstaande wordt in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, ingang Frankrijklaan 6, de workshop 'Gender en diversiteit' georganiseerd. De workshop, die om 20.00 uur begint, wordt verzorgd door Lennie Huizer, directeur van het Emancipatiebureau Den Haag.

De maatschappelijke ordening en de organisatie van de samenleving worden nog steeds beïnvloed door een nogal traditionele beeldvorming over rolpatronen. Ook bij het maken van keuzen bepalen veelal onbewuste waardeoordelen de oplossingsrichting.

Genderbenadering
Op het gebied van emancipatie wordt op dit moment het inlopen van achterstanden niet meer gezien als belangrijkste doel, maar wordt het accent juist verlegd van een achterstandsbenadering naar een genderbenadering. Deze benadering biedt een andere manier van kijken naar tal van onderwerpen, met waardering voor verschillen, voor diversiteit en de wens ieders vaardigheden zo veel mogelijk te benutten.
Het belangrijkste doel is de inrichting van de maatschappij voor vrouwen en mannen geschikt te maken, zodat mensen hun eigen keuzen kunnen maken op het gebied van opleiding, beroep en leefwijze en waarin sekse niet meer het ordenende en bepalende principe is. Beelden, opvattingen en vooral onbewuste oorzaken van menselijk handelen zijn niet zomaar te veranderen.

Informatie
Belangstellenden zijn van harte welkom om gezamenlijk deze problematiek, én de mogelijke oplossingen daarvoor, te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van Valderen, telefoon 346 85 32.

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Workshop 'Gender en diversiteit' in Zoetermeer '
Lees ook