Universiteit Twente


Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail:
a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

Interacties in Virtuele Werelden

Datum: 19-21 mei 1999

Plaats: Informaticagebouw op de Campus van de Universiteit Twente

Op 19 tot 21 mei 1999 vindt een workshop plaats over interacties in Virtual Reality (VR). De driedaagse workshop op de Campus van de Universiteit Twente wordt georganiseerd door de Parlevink Research Group van het Centrum voor Telematica en Informatie Technologie (CTIT) van de Universiteit Twente.

In de workshop ligt het accent op VR-omgevingen die voorzien in middelen voor interactie met objecten in de omgeving, met embedded informatiebronnen en -services (mogelijk voorgesteld als actoren) of met andere gebruikers en bezoekers van de omgeving.

Recent hebben de computerwetenschappen en de cognitieve ergonomie de mogelijkheden van Virtual Reality in gebruikersinterfaces ontdekt en zijn ze die ook verder gaan exploreren. Om beschikbare informatie te visualiseren en gebruikers tot deze informatie toegang te bieden, zijn er virtuele omgevingen gebouwd waarmee gebruikers informatie kunnen vinden en exploreren, waarmee ze met andere gebruikers kunnen communiceren, en die hen ook in staat stellen om met objecten en actoren in virtuele werelden te communiceren.

De workshop benadrukt de rol van VR in interfaces en omgevingen waarin mensen kennis en ervaring uitwisselen en waarin zich nieuwe vormen van interactiviteit zullen ontwikkelen. Met name zal worden ingegaan op de rol van taal in virtuele omgevingen. Hoe kunnen we in VR de taal benutten, hoe kunnen we multimodale toegang tot zulke omgevingen vorm geven, hoe kunnen we in de VR-omgeving met andere menselijke en met kunstmatige actoren communiceren? De workshop wordt georganiseerd in het kader van het U-Wish project van het Nederlandse Telematica Instituut.

Deel: ' Workshop Interacties in Virtuele Werelden '
Lees ook