Vereniging FME-CWM

Workshop Opstellen BedrijfsEnergiePlan

Doel
Met behulp van de aangereikte praktische informatie, bent u in staat om inzicht te krijgen in concrete
energiebesparings-mogelijkheden binnen uw organisatie en aan de hand daarvan zelf een BEP op te stellen. De nieuwe versie van het instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' en een praktijkcase worden hierbij als hulpmiddelen gebruikt. Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de workshop opstellen BedrijfsEnergiePlan.

Doelgroep
De workshop 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' is vooral bestemd voor ondernemingen met een energierekening vanaf 100.000,-- en maximaal 1.000.000,-- op jaarbasis met productiemiddelen van gemiddelde complexiteit. Maar ook voor ondernemingen met lagere of hogere energiekosten kan, vanwege de gepresenteerde methodiek, deelname zinvol zijn.
Voor een goed resultaat is het noodzakelijk dat de deelnemers beschikken over enige technische basiskennis (minimaal MBO-niveau en/of bedrijfservaring met energiegebruik en energiebesparing).

Korte omschrijving bijeenkomst
Als basis wordt het door FME-CWM ontwikkelde instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' en een praktische case gebruikt. Na iedere bijeenkomst vragen wij u voor uw eigen situatie de huiswerkopdracht te maken. Door de adviseurs zal in de daaropvolgende bijeenkomst aan de hand van een modelcase, een heldere reflectie op uw gemaakte huiswerk worden gegeven. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst vragen wij u enkele energiegegevens in kaart te brengen.
De workshop wordt geleid door een adviseur van Krachtwerktuigen BedrijfsAdviseurs en een adviseur van E3T Consult B.V. Beide adviseurs hebben veel kennis en ervaring in energiemanagement. Wat kunt u bij deelname verwachten?


* Vier workshopbijeenkomsten.

* Praktische en theoretische kennis op het gebied van energiebesparing.

* Een drietal huiswerkopdrachten.

* Ondersteuning bij het maken van de huiswerkopdracht via een telefonische helpdesk.

* Reflectie op de uitwerkingen van de huiswerkopdrachten aan de hand van een modelcase.

* Tenslotte, een BedrijfsEnergiePlan voor uw eigen organisatie.

Uw voordelen van deelname aan de workshop

* Een goed overzicht van het energiegebruik binnen uw bedrijf, waardoor u snel tot energiebesparingen kunt komen en forse kostenvoordelen kunt behalen.

* Aan het einde van de workshop beschikt u over energiegegevens die u kunt gebruiken bij uw BedrijfsMilieuPlan of een vergunningaanvraag.

* Indien u met succes aan de workshop heeft deelgenomen hoeft u in het kader van de vergunningverlening geen uitgebreide energieonderzoeken meer uit te voeren (de vergunningsverlener kan een dergelijk onderzoek eisen, waarvan de kosten al snel meer dan 10.000,- bedragen, bij een energiegebruik van meer dan 100.000,-)

Deskundige begeleiding van energieadviseurs.

Datum, aanvangstijd en locatie

Planning en opbouw workshopcyclus
De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten, met een doorlooptijd van circa zeven maanden.

Bijeenkomst I

* Kennismaking en toelichting workshop

* Energiebeleid in relatie tot de Wet milieubeheer
* Introductie basisbegrippen

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek Opstellen BEP)

Bijeenkomst II

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Invloedsfactoren in relatie tot verbruik energie
* Opstellen van energiebalansen

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek Opstellen BEP)

Bijeenkomst III

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Introductie energiebesparingsmaatregelen
* Introductie kosten en baten

* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek Opstellen BEP)

Bijeenkomst IV

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Presentatie uitgewerkte energiebesparingsmaatregelen
* Energiemanagement

* Subsidies

* Gastspreker

De workshopbijeenkomsten beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Locaties

I

II

III

IV

Zwolle

13-04-99

01-06-99

31-08-99

16-11-99

Amsterdam

21-04-99

09-06-99

08-09-99

24-11-99

Tilburg

29-04-99

17-06-99

16-09-99

02-12-99

Beperkt aantal deelnemers
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 18 personen per cursuslocatie. Inschrijving zal plaatsvinden op volgorde van aanmelding.

Kosten
Voor leden:
FME-CWM heeft voor deze workshop een subsidie van Novem ontvangen, waardoor de kosten als volgt zijn:
· 1e deelnemer van uw bedrijf : 1.345 --
· 2e deelnemer van uw bedrijf : 945 --

Voor niet-leden:
· 1e deelnemer van uw bedrijf : 1.845 --
· 2e deelnemer van uw bedrijf : 1.445 --

N.B.

Indien u nog niet in het bezit bent van het instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan', dient u deze alsnog aan te schaffen. Hiervoor berekenen wij u de gereduceerde FME-CWM ledenprijs.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, etc. Sinds 1 januari 1998 kunt u gebruik maken van een flinke belastingaftrek als u of uw medewerkers zich laten (bij)scholen. Op de introductiepagina van de evenementensite treft u beknopte informatie aan over de fiscale scholingsaftrek.

Verhindering
Bij verhindering kan de plaats van de deelnemer(s) worden ingenomen door een plaatsvervanger.. Na aanmelding is annulering niet mogelijk. Bij tussentijds onderbreken van de workshop, vindt géén restitutie van de deelnamekosten plaats.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

* Vereniging FME-CWM
Heer ing. G. Huizinga
E-mail: ghu@fme.nl
Telefoonnummer: (079) 353 13 87
Heer ing. A.G.J. Hug
E-mail: ahu@fme.nl
Telefoonnummer: (079) 353 12 09

Vereniging FME-CWM

Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' Workshop Opstellen BedrijfsEnergiePlan '
Lees ook