Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Datum: 03-08-1999

Bericht

Workshop `Opstellen schoolplan'

Voor basisscholen die in snel tempo hun schoolplan willen opstellen, biedt Sardes een praktische oplossing. In twee bijeenkomsten (met een tussenpose van drie weken) wordt het schoolplan opgesteld met ondersteuning van deskundigen. De deelnemers werken zelf aan het plan en krijgen daarbij per onderdeel instructie en feedback. De workshops worden gehouden bij Sardes (Utrecht) in augustus, september en oktober. De kosten per deelnemende school (max. twee personen) bedragen f 2000,-.

Voor nadere informatie en een uitgewerkt programma kan men terecht bij:
Mary van Wissen, telefoon: 030-2326200, fax: 030-2333017., e-mail: m.van.wissen@sardes.nl

Deel: ' Workshop `Opstellen schoolplan' '
Lees ook