World Lion Day is geen feestje voor de Koning der dieren


Wereldwijde petitie op gang gezet om aandacht te vragen voor de met uitsterven bedreigde leeuw

UTRECHT, 20170810 -- Vandaag, donderdag 10 augustus, is het World Lion Day. Wereldwijd wordt stilgestaan bij het icoon van het dierenrijk, de leeuw. Internationale aandacht is hard nodig want de Koning der dieren staat onder zware druk. De afgelopen decennia zijn de aantallen leeuwen met meer dan 80% afgenomen naar zo’n 20.000. Afname van leefgebied en het daaruit voortvloeiende mens/dier conflict, illegale stroperij en jacht zijn allemaal factoren die bijdragen aan deze enorme afname. Extra druk op de wilde leeuw komt vanaf een onverwachte hoek. Van mensen die veelal dierenliefhebbers zijn.

Gefokt voor de toerist

De leeuw is een geliefd object in toerisme. Ze worden specifiek gefokt voor de toerist en ingezet op knuffelfarms. Plaatsen waar toeristen en vrijwilligers met de dieren op de foto kunnen, ze de melkfles kunnen geven en met ze kunnen wandelen. Om een leeuw zover te krijgen, wordt het dier al op jonge leeftijd van zijn moeder verwijderd. Dit is volstrekt onnatuurlijk want normaliter blijven moeder en welp 1 ½ jaar bij elkaar. De vroege verwijdering zorgt ervoor dat het dier gewend raakt aan mensen. Bij het volwassen worden, eindigt de knuffelwelp veelal in de jachtindustrie. Jaarlijks worden er alleen al in Zuid-Afrika zo’n 1000 voormalige knuffelwelpen afgeschoten door jagers. Uiteraard wordt dit alles niet aan de toerist vertelt. Die is in de waan dat het door hen geknuffelde welpje in het wild eindigt. Voor de fokindustrie is regelmatig nieuw bloed nodig. Daarom worden er met regelmaat dieren uit het wild gehaald om zo nieuwe genen in de fokindustrie te kunnen toevoegen.

Om zaken voor de leeuw verder te verergeren, heeft de Regering van Zuid-Afrika recent aangekondigd jaarlijks 800 skeletten van gefokte leeuwen te exporteren naar Azië. Hier worden ze gebruikt als vervanging van tijgerbotten en verwerkt in wijn of traditionele medicijnen. Dit besluit heeft direct gevolgen voor de wilde leeuw. Dagelijks komen berichten naar buiten van wilde leeuwen die zijn gestroopt en ontdaan van specifieke lichaamsonderdelen die (illegaal) geëxporteerd worden naar Azië.

Geschiedenis herhaalt zich

De geschiedenis dreigt zich te herhalen. Vanwege de vraag naar tijgerbotten ontstonden vele tijgerfarms, vooral in Azië. Plaatsen waar op grote schaal tijgers worden gefokt voor hun ‘lichaamsonderdelen’. Dit alles werd goedgepraat met de motivatie dat door de fok, de wilde tijger met rust zou worden gelaten. Vele jaren later blijkt het tegendeel. Door juist in te spelen op de vraag naar botten, werd de druk op de wilde tijger verhoogd. De wereld kwam tot bezinning en de handel in tijgerbotten is aan banden gelegd. Omdat de vraag naar botten onverminderd hoog blijft, moet er gezocht worden naar ‘vervanging’. Die wordt gevonden in de leeuw. En dus herhaalt de geschiedenis zich. Ook nu is er een Regering (Zuid-Afrika) die toestaat dat wilde dieren ‘gefarmt’ worden. En ook nu weer heeft dit directe gevolgen voor wilde leeuwen die op grote schaal gestroopt worden voor hun lichaamsonderdelen. Wederom dreigt ons hierdoor een icoon te ontvallen.

Wereldwijde petitie

Op World Lion Day vragen diverse stichtingen aandacht voor de leeuw via een wereldwijde petitie, opgesteld door stichting SPOTS uit Nederland. Inmiddels is deze door duizenden mensen ondertekend en sluiten steeds meer stichtingen zich bij de petitie aan, waaronder Born Free.

De petitie is specifiek gericht op de Regering van Zuid-Afrika die wordt opgeroepen een einde te maken aan hun fokindustrie en de export van leeuwenbotten naar Azië. “Als de geschiedenis iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat dit soort handel directe impact heeft op wilde populaties. De tijger is erdoor naar de rand van uitsterving gebracht. Ditzelfde mag niet gebeuren met de leeuw” aldus Simone Eckhardt van stichting SPOTS. De petitie zal op Werelddierendag, 4 oktober, tegelijkertijd in meerdere landen worden aangeboden aan officials van de Regering van Zuid-Afrika.

Wat kun jij doen?

-         Vraag aandacht voor World Lion Day. Veel mensen weten gewoonweg niet dat de leeuw een met uitsterven bedreigd diersoort is. Bewustwording is stap 1

-         Bezoek geen plaatsen waar je met leeuwen op de foto kunt en/of met ze kunt wandelen. Met zo’n bezoek draag je bij aan dierenleed en vererger je de situatie voor de wilde leeuw

-         Teken de petitie die door veel stichtingen, waaronder SPOTS, op Werelddierendag zal worden aangeboden aan ambassades en verkeersbureaus van Zuid-Afrika wereldwijd

https://www.change.org/p/south-african-government-stop-the-exploitation-of-captive-bred-lions

World Lion Day maar het is geen feestje voor de Koning der dieren


Deel: ' World Lion Day is geen feestje voor de Koning der dieren '


Lees ook