EUROPOINT BV

World Onion Congress als aanvulling op AGF-Totaal

Tweede uiencongres in AHOY Rotterdam
World Onion Congress als aanvulling op AGF-Totaal

Zeist, 11 juli 2001, op 18 en 19 september a.s. wordt het tweede World Onion Congress georganiseerd. Dit congres vindt plaats in AHOY Rotterdam, tijdens de AGF-Totaal vakbeurs. Voor iedereen die vakmatig met uien te maken heeft is dit congres een uitstekende gelegenheid om met binnen- en buitenlandse collegas van gedachten te wisselen. Het congres wordt georganiseerd door de World Allium Association.

World Allium Association
De World Allium Association (WAA) is een overkoepelende organisatie, opgericht in Nederland in 1999, die zich het uitwisselen van wereldwijde informatie met betrekking tot de teelt en handel van allium gewassen tot doel stelt. Gezien de succesvol verlopen eerste editie van het World Onion Congress (WOC) in juli 2000 heeft de World Allium Association besloten hieraan een vervolg te geven in de vorm van een tweede congres.

Doelgroep
De World Allium Association heeft ervoor gekozen dit congres gelijktijdig met de 11e editie van AGF-Totaal te laten plaatsvinden om een maximale kennisuitwisseling tussen experts in de AGF-branche mogelijk te maken. Telers, groothandelaren, im- en exporteurs, landbouworganisaties en de industrie ontmoeten elkaar op dit congres om te discussiëren over de uitdagingen waarmee de uiensector geconfronteerd wordt.

Congresprogramma
Het WOC 2001 omvat een anderhalve dag durend congres. Onderwerpen die op de eerste middag van het congres aan de orde komen zijn: food safety, quality assurance, traceablility and labelling (deelsessie 1). De tweede dag staat in het teken van European and national legislation (deelsessie 2) en quality, health and trading (deelsessie 3). De voertaal tijdens het congres is Engels.
Vooraanstaande sprekers die zich over bovenstaande onderwerpen uitspreken zijn afkomstig uit de gehele keten; van wetgeving tot leverancier. Internationale bijdragen komen uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Saudi Arabië. De keynote speech wordt verzorgd door Europees Parlementariër mevrouw D. Corbey. Zij zal ingaan op voedselveiligheidsaspecten in Europa. Op het gebied van tracking & tracing zal mevrouw G.B.F. Heering van Royal Numico een presentatie verzorgen over hoe Numico hiermee omgaat. Daarnaast licht de heer P. van Lingen van Navision Solution Center LEVEL Automatisering de werking van ERP software toe, waarmee op geautomatiseerde wijze levensmiddelen getraceerd kunnen worden. De heer J.J. van der Heide van Cornell University in New York verzorgt een lezing over de Amerikaanse Food Quality Protection Act en de gevolgen hiervan op de nationale uienproduktie. In zijn lezing zal de heer Van der Heide tevens een vergelijking trekken met de Europese richtlijnen. Daarnaast is er ook aandacht tijdens het congres voor gezondheidsaspecten met betrekking tot uien. Zo zal de heer M.J. Wargovich van het South Carolina Cancer Center onderzoeksresultaten presenteren van de geneeskrachtige werking van uien bij kanker. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie tijdens het congres.

Diner maandag 17 september
Voorafgaand aan het congres kunnen congresbezoekers deelnemen aan een gala diner. Dit diner vindt plaats op De Majesteit, een uit 1920 stammende originele rader-stoomboot.

Excursie donderdag 20 september
Na afloop van het congres wordt deelnemers de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een gecombineerde toeristische/vaktechnische excursie. De excursie begint met een bezoek aan het Nieuw Land Poldermuseum in Lelystad. Na de lunch staat een bezoek aan een uien teelt- en opslagbedrijf op het programma.

Deelname
Inschrijving aan het congres is mogelijk per sessie. Deelnamekosten per sessie zijn Euro 175. In geval van aanmelding voor de drie sessies in totaal is men Euro 425 verschuldigd. Bij inschrijving vóór 8 augustus a.s. geldt een vroegboekkorting. Het deelnamebedrag geeft toegang tot het congres, koffiepauzes, congres proceedings en toegang tot AGF-Totaal, maar is exclusief lunch. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelden
Deelnemers aan het congres kunnen zich aanmelden via de website van de World Allium Association: www.worldalliumassociation.com. Daarnaast is registratie mogelijk via het registratieformulier van de congresbrochure. Deze brochure is op aanvraag beschikbaar.

Noot aan de redactie:
Indien u interesse heeft één of meer sessies bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken op het registratieformulier uit de congresbrochure die u hierbij ontvangt. Door markering van de optie media is deelname kosteloos. Aanmelding kan ook geschieden via onze website (zie hieronder). Graag ontvangen wij bij registratie ook een kopie van uw perskaart. Een bezoek aan de AGF-Totaal beurs is uiteraard ook kosteloos voor de pers.

Tevens verzoeken wij u hierbij vriendelijk dit evenement op te nemen in de eventuele evenementenkalender in uw vakblad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: World Allium Association
Sandra van Beek
Postbus 822
3700 AV Zeist
Tel.: 030 - 6933489
Fax : 030 - 6917394
E-mail: info@worldalliumassociation.com
Web: www.worldalliumassociation.com

11 jul 01 16:29

Deel: ' World Onion Congress als aanvulling op AGF-Totaal '
Lees ook