EUROPOINT BV

World Onion Congress en AGF Totaal slaan de handen ineen

PERSBERICHT

De succesvolle combinatie
World Onion Congress en AGF Totaal slaan de handen ineen

Zeist, 11 mei 2001, Het tweede World Onion Congress is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die vakmatig met uien te maken heeft. Telers, groothandelaren, im- en exporteurs, landbouw-organisaties en de industrie ontmoeten elkaar op dit congres op 18 en 19 september 2001 in AHOY Rotterdam. De World Allium Association heeft ervoor gekozen dit congres gelijktijdig met de 11e editie van AGF-Totaal te laten plaatsvinden om een maximale kennisuitwisseling tussen experts in de AGF-branche mogelijk te maken.

World Allium Association
De World Allium Association (WAA) is een overkoepelende organisatie, opgericht in Nederland in 1999, die zich het uitwisselen van wereldwijde informatie met betrekking tot de teelt en handel van allium gewassen tot doel stelt. Vorig jaar organiseerde de WAA de eerste editie van het World Onion Congress (WOC). Naast de uitwisseling van vaktechnische informatie stond de internationale uienhandel, en de daarbij horende ontwikkelingen, centraal.

De uiensector
De uien sector wordt momenteel geconfronteerd met een aantal serieuze uitdagingen. Voedselveiligheid staat hoger op de agenda in vele landen dan ooit tevoren. De hieruit voortvloeiende stricter wordende nationale en internationale wetgeving op het gebied van het gebruik van chemische stoffen, bv. in gewasbeschermingsmiddelen, vormen een bedreiging voor de uienproductie in de sector. Daarnaast beïnvloedt nationale wetgeving de internationale concurrentiepositie van de uiensectoren in diverse landen. Het tweede World Onion Congress stelt bovenstaande onderwerpen aan de orde.

Congresprogramma
Gezien de succesvol verlopen eerste editie van het World Onion Congress in juli 2000 heeft de World Allium Association besloten hieraan een vervolg te geven. Het WOC 2001 omvat een anderhalve dag durend congres. Parallel hieraan kunnen standhouders zich manifesteren op het speciale uienplein dat onderdeel uitmaakt van de AGF Totaal beurs. De doelstelling van het congres is het samenbrengen van alle betrokken partijen in de uienketen ten einde een maximale kennisuitwisseling tot stand te brengen. Deelonderwerpen die op de eerste middag van het congres de revue zullen passeren zijn: food safety, quality assurance, traceablility and labelling (deelsessie 1). De tweede dag staat in het teken van European and national legislation (deelsessie 2) en quality, health and trading (deelsessie 3). De voertaal tijdens het congres is Engels.

Vooraanstaande sprekers die zich over bovenstaande onderwerpen zullen uitspreken zijn afkomstig uit de gehele uienketen van wetgeving tot leverancier, te weten uit de Europese Commissie, nationale overheden, industrie en detailhandel. Internationale bijdragen komen onder andere uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Saudi Arabië. Daarnaast is er ook aandacht voor gezondheidsaspecten met betrekking tot uien. Zo zal. M.J. Wargovich van het South Carolina Cancer Center onderzoeksresultaten presenteren van de geneeskrachtige werking van uien bij kanker. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie tijdens het congres.

Deelname
Inschrijving aan het congres is mogelijk per deelsessie. Deelnamekosten per sessie zijn Euro 175. In geval van aanmelding voor de drie deelsessies in totaal is men Euro 425 verschuldigd. Het deelnamebedrag geeft toegang tot het congres, koffiepauzes, congres proceedings en toegang tot AGF Totaal, maar is exclusief lunch. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelden
Deelnemers aan het congres kunnen zich aanmelden via de website van de World Allium Association: www.worldalliumassociation.com. Daarnaast wordt binnenkort het volledige congresprogramma verspreidt met daarbij een registratieformulier.

Noot aan de redactie:

Indien u interesse heeft één of meerdere deelsessies gratis bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken op het registratieformulier dat u aantreft op onze website (zie hieronder). Vermeldt u dan duidelijk op dit formulier dat het hier om persdeelname gaat. Graag ontvangen wij daarbij ook een kopie van uw perskaart. Een bezoek aan de AGF-Totaal beurs is uiteraard ook kosteloos voor de pers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: World Allium Association
Sandra van Beek
Postbus 822
3700 AV Zeist
Tel.: 030 - 6933489
Fax : 030 - 6917394
E-mail: info@worldalliumassociation.com
Web: www.worldalliumassociation.com

14 mei 01 16:03

Deel: ' World Onion Congress en AGF Totaal slaan de handen ineen '
Lees ook