Persbericht World Online


Schulhof ontheven uit functie

Vianen, 2 februari 1999. - Er is een geschil opgetreden tussen (de aandeelhouders van) World Online International B.V. enerzijds en de heer M.P. Schulhof anderszijds over zijn werkzaamheden voor World Online. In dat verband zijn er over en weer procedures aanhangig gemaakt omtrent enige zakelijke verschillen van mening op basis waarvan een stroom van niet gefundeerde berichten is ontstaan. De toespeling van de Telegraaf, in het artikel van vandaag, bijvoorbeeld als zou World Online de ex-topman beschuldigen van orgieën, zijn geenszins juist.

De advocaten van World Online zijn thans bezig de strikt zakelijke procedures te voorkomen. De aandeelhouders van World Online International hebben aldus alle vertrouwen in een positieve afloop van de kwestie.

World Online International onthoudt zich op dit moment overigens van ieder commentaar.

Rob van der Linden
World Online International
Tel: +31 - 347 -- 358.705
Fax: +31 - 347 - 358.798
E-mail: rob@worldonline.com

Deel: ' World Online ontheft topman Schulhof uit functie '
Lees ook