Gemeente Woudenberg


Woudenberg schenkt gedenkstenen

WOUDENBERG, 27 februari 2003 Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om de Stichting Restauratie Pyramide van Austerlitz vier gedenkstenen te schenken. Op die manier blijkt de betrokkenheid van de gemeente bij het project en kan de restauratie volledig worden afgerond.

De gemeenteraad beslist op 27 maart, tijdens de raadsvergadering, over het voorstel van het college. Met de schenking van de gedenkstenen is een totaalbedrag gemoeid van 33.000,-. De gedenkstenen komen aan alle zijden van de Pyramide en krijgen de oorspronkelijke inscriptie. De gemeente bekijkt of ook de schenking door de gemeente Woudenberg aan de inscriptie kan worden toegevoegd. De restauratie van de Pyramide wordt betaald uit subsidies en fondsen. De gedenkstenen vallen niet onder de subsidieregeling. Het college van Woudenberg heeft nu het plan opgevat de gedenkstenen aan de Stichting te schenken.

Restauratie
De Pyramide van Austerlitz wordt, met het oog op het 200-jarig bestaan in 2004, volledig gerestaureerd. In de afgelopen periode is gewerkt aan de directe omgeving van de Pyramide en de zandheuvel waarop de obelisk staat. Dit jaar worden de obelisk en het wachthuisje gerestaureerd, terwijl de zandheuvel de oorspronkelijke trappenstructuur krijgt. Volgend jaar wordt op uitgebreide schaal stilgestaan bij de afronding van de restauratiewerkzaamheden en het 200-jarig bestaan van het monument.

Deel: ' Woudenberg schenkt gedenkstenen '
Lees ook