Ingezonden persbericht

Wouke Van Scherrenburg presenteert VSB Symposium

Symposium veilig werken op hoogte thema tijdens Bouwbeurs 2003 Utrecht

ZOETERMEER, 20030120 -- Ook tijdens de Bouwbeurs 2003 organiseert de VSB, Vereniging van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven weer een symposium. Dit jaar staat op het VSB-symposium de verdere professionalisering van de branche en het veilig werken op hoogte centraal. Het congres dat bestemd is voor opdrachtgevers, aannemers, andere branche-organisaties, overheden, de arbeidsinspectie en opleidingscentra zal op donderdag 6 februari in Croesezaal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in Utrecht onder leiding van Wouke van Scherrenburg worden gehouden.

De sprekers gaan in op de materie waarmee de branche dagelijks te maken heeft: het veilig werken op hoogte. Van certificering, projectontwikkeling tot praktische uitvoering en interpretatie van nieuwe en komende beleidsregels. Onderwerpen die tijdens het congres aan de orde komen, zijn o.a. de handhaving van beleidsregels op het gebied van werken op hoogte, de tilnorm, het certificeren en keuren van hoogwerkers, kan bij de constructie al rekening worden gehouden met veilig werken op hoogte en hoe staat het nu met het gebruik van de lad-der als arbeidsmiddel, hoe ver zijn de bonden (werkgevers en werknemers) hier mee.

Veilig werken op hoogte
Hoe men het ook wendt of keert, de doelstelling van ieder VSB-lid is het bieden van de moge-lijkheid om veilig te werken op hoogte. Aannemers of uitvoerders die dat niet naar waarde schatten, doen geen recht aan de bijdrage van de VSB aan de veiligheid op de bouwplaats, aan de veiligheid van mensen die daar werken. VSB-leden zijn over het algemeen totaaloplossers. Het gaat niet om het even verhuren van een hoogwerker, hangbruginstallatie, rolsteiger, systeemsteiger, hefsteiger, ladder, trap, betonbekisting of een ondersteuning. Het gaat om oplossingen die efficiënter en veiliger zijn en daardoor dus goedkoper werken mogelijk maken.

Secretaris Peter Hecker: "Voor dat een steiger wordt opgebouwd zijn technische specialisten al lang bezig geweest met het bestuderen van wat er aan materialen gebruikt moet gaan worden. Is dat technisch haalbaar en zo ja, hoe doe je dat dan zo veilig mogelijk. Daar worden hoogwaardige technieken bij gebruikt, zoals CAD/CAM. Als je ziet bij wat voor een bouwwerken onze leden zijn betrokken dan praat je wel anders. We brengen mensen op hoogte om hun werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Ze moeten honderd procent kunnen vertrouwen op de constructie, op de hoogwerker die hen naar boven brengt en op de ondersteuning die is gebruikt. En over dat soort zaken zullen we het op ons symposium gaan hebben. De VSB zal zich in de toekomst steeds sterker afficheren als belangenbehartiger en als kenniscentrum. Die doelstelling zie je terug in de onderwerpen van het symposium." Kortom, mensen die dagelijks te maken hebben met het 'werken op hoogte' of verantwoordelijk voor aanbestedingen, handhaving, onderwijs, keuringen, kwaliteit en veiligheid en betrokken bij de steigerbouw, hoogwerkers, hefsteigers, systeemsteigers, rolsteigers, hanginstallaties, ladders en trappen, ondersteuningsconstructies en betonbekistingen komen aan hun trekken.

Bezuinigen op veiligheid is gevaarlijk
VSB-leden werken met systemen die óf nieuw zijn óf op zijn minst regelmatig gekeurd. Na gebruik worden systemen schoongemaakt en op gebreken gecontroleerd. Bestaat er maar enige twijfel over het materiaal of onderdelen er van, dan wordt het vernietigd of vernieuwd. Door met een VSB-lid te werken kan de aannemer sneller bouwen, met alle economische effecten van dien. Daarnaast worden er terecht steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid. Om die reden is de VSB ruim betrokken bij zaken als arbeidsvoorwaarden, opleidingen en scholing en regelgeving, zodat die zaken ook zijn gewaarborgd.

Aanmelden kan via: telefoon 079 353 12 66, fax 079 353 13 65 of e-mail VSB@fme.nl

Programma VSB Symposium 2003 'Veilig werken op hoogte'

09.30 uur Ontvangst in de Foyer van de Croesezaal, Jaarbeurs Utrecht

10.00 uur Welkom en opening symposium
De heer R. Korstanje, voorzitter van de VSB

10.10 uur Opening door mevrouw W. van Scherrenburg Mevrouw (Wouke) van Scherrenburg, bekend van onder andere Den Haag Vandaag en Nova, is ook dit jaar de gastvrouw namens de VSB en leidt op unieke wijze het programma.

10.20 uur Beleidsregels: bedreigingen of kansen ?
De heer J.R. Boer, Landelijk Projectleider Bouw van de Arbeidsinspectie gaat in op het totstandkomen van beleidsregels en geeft aan welke voor de VSB branche van belang zijn. Hoe gaat de Arbeidsinspectie om met handhaving van bijvoorbeeld de nieuwe Beleidsregel Tillen op de Bouwplaats? Zijn er nog nieuwe beleidsregels in voorbereiding?

10.50 uur Certificering een must of een hype ?
De heer R. de Blank, voorzitter van de Vereniging Verticaal Transport, VVT, geeft zijn visie op het onderwerp certificering van machines en bedienend personeel. Wat is het nut van certificering voor de branche? Is certificering een fenomeen op zich?

11.20 uur Pauze

11.40 uur Veilig werken op hoogte begint op de tekentafel De heer R. van de Waal, directeur van Iv-Groep beschrijft de mogelijkheden van architect en constructeur om in zijn ontwerp al rekening te houden met het veilig werken op hoogte in een later stadium. Kan door onderling overleg voorkomen worden dat er tijdens de bouw, bij renovatie en onderhoudswerkzaamheden onnodig op hoogte gewerkt moet worden?

12.00 uur De schilder bereikt ook in de toekomst grote hoogte Werkgevers en werknemersorganisaties zijn het eens over het gebruik van de ladder: als werkplek de laatste mogelijkheid. De nieuwe beleidsregel is in de maak: hoe gaat de werkgever en de schilder zelf daarmee om? Welke rol kun-nen de VSB en haar leden daarbij spelen? Een gezamenlijke voordracht van de heer F. de Vente van Fosag, de werkgeversorganisatie van het schildersbedrijf en de heer Ch. Verhoef van werknemersorganisatie FNV Bouw.

12.30 uur Samenvatting en afsluiting door Wouke van Scherrenburg

Aansluitend Eenvoudige lunch in de Foyer van de Croesezaal waarna de expositie in de hallen bezocht kan worden.

Deel: ' Wouke Van Scherrenburg presenteert VSB Symposium '
Lees ook